Sztuka Konfirmowania (21)

Potęga myśli i siła woli stanowią dwa filary duchowego treningu w jodze. Pierwsza jest podstawą drugiej. Z siły myśli rozwija się zalążek przyszłej potęgi woli. Potrzeba jest jednak umysłu o czystej i spokojnej myśli. Możesz myśl nazywać formą utkaną z materii umysłu. Kształty twoich myśli tworzą dzisiaj zalążek twego przyszłego życia. Przeznaczenie jest utkane z form myślowych tworzonych przez umysł. Potęga myśli zwielokrotnia się, gdy emocje zostają wtopione w przeżywanie myśli i jej obrazu. Potrzeba myśli ożywionej pokarmem uczucia, aby stawała się potęgą.

Moc słowa mówionego to właśnie skutek praktykowania konfirmacji. Czym jest konfirm? Zwyczajnie, jest to wzmacnianie myśloformy i jej utwierdzanie w przestrzeni wewnętrznej, w umyśle i uczuciu. W sensie religijnym, konfirmacja to nazwa rytuału bierzmowania, przekazywania Mocy Ducha. Szkoły Duchowe, w tym joga i sufi, pokazują pracę przetwarzania umysłu do stanu pierwotnej czystości i przejrzystości jaka potrzebna jest dla przebudzenia pierwiastka Duchowej Woli. Dobre myśli i dobre słowa to pierwsze filary konfirmacji, utwierdzania umysłu w Duchu. Jest to część podstawowych technik praktyki duchowej i treningu duchowego rozwoju, które zwą się Wipaśjana i Upasana. Pierwszą technikę potocznie zwiemy “rozmyślaniem o sobie”, a drugą “rozmyślaniem o Bogu”.

Powtarzanie dobrych myśli jest podstawą całej tej wzniosłej czy raczej uwznioślającej pracy pierwszych poziomów Wtajemniczenia we wszelką duchowość. Tradycyjny sposób, to powtarzanie modlitw na różańcu (dźapa). Technika ta, wśród ludzi poszukujących Boga i Prawdy, jest niestety często nierozumiana i niedoceniana. Proces Wipaśjany i Upasany to podstawa Mansa Jogi – pierwszego poziomu inicjacji w Laja Jodze. Utrzymywanie w umyśle krótkich myśli o pozytywnych treściach i skojarzeniach jest doskonałym sposobem koncentrowania umysłu w kolejnych fazach duchowej podróży po ścieżce. Myśl wymaga wzmacniania i utwierdzania tak długo, aż stanie się stałą częścią struktury naszego umysłu, naszych pragnień i dążeń.

Nauczyciel często wypowiadał myśli, które okazały się być wielce pomocnymi na drodze duchowego rozwoju i samodoskonalenia. Otrzymaliśmy jako czela, przynajmniej z dziesięć technik utwierdzania umysłu w Czystym Duchu poprzez praktykę mentalną. Przekazujemy to praktycznie w czasie sesji warsztatowych jogi i sufi. Podyktujemy teraz w punktach duchowe i uwznioślające myśli z umysłu naszego ukochanego Nauczyciela.

 1. Oddychasz głęboko i spokojnie. Pozwalaj energii oddechu przepływać swobodnie.
 2. Twój oddech płynie jako fala na oceanie duchowego życia. Wznosi się i opada.
 3. Wdychasz płynnie i głęboko. Odprężasz dokładnie całe ciało, rozluźniasz umysł.
 4. Bezpiecznie i ufnie uwalniasz swoje emocje i uczucia. Wszyscy ciebie lubią.
 5. Wyrażasz siebie swobodnie i bezpiecznie. Zachowujesz miłość i szacunek otoczenia.
 6. Jesteś bezpieczny i chroniony przez wszystkie siły kosmosu. I tak jest zawsze.
 7. Miłość, radość i spokój zawsze ciebie wspierają i cudownie ochraniają.
 8. Wszystko, cokolwiek czynisz, jest całkowicie bezpieczne i dobre. Ufaj swemu sercu.
 9. Pozwalaj energii życia przepływać całkowicie swobodnie i płynnie.
 10. Ufaj strumieniowi życia. Płyń w harmonii z nurtem życia. Poddaj się biegowi życia.
 11. Zgadzaj się na wszystko to, co ciebie w życiu spotyka. Ufaj twemu losowi.
 12. Całkowicie poddaj się biegowi zdarzeń twego życia. Płyń przez życie z oddechem.
 13. Akceptuj całkowicie wszystkie zdarzenia twego życia. Pokochaj swoje życie.
 14. Całkowicie i dogłębnie uwalniasz się od przeszłości. Ufnie wchodzisz w przyszłość.
 15. Pozostawiasz przeszłość całkowicie poza sobą. Istnieje tylko teraz.
 16. Bezpiecznie i ufnie płyniesz ku świetlanej przyszłości.
 17. Przebaczasz sobie wszelkie czyny, myśli i słowa. Całkowicie sobie przebaczasz.
 18. Wyzwalasz się ze wszystkiego. Uwalniasz się od przeszłości. Swobodnie płyniesz.
 19. Wszystko przebaczasz. Ochotnie przebaczasz wszystkim ludzkim istotom.
 20. Wypełniasz serce czułym miłosierdziem i współczuciem dla wszystkich stworzeń.
 21. Napełniasz się życzliwością i sympatią do wszystkich istot ludzkich.
 22. Całkowicie kochasz i akceptujesz siebie jako istotę ludzką. Jesteś człowiekiem.
 23. Wszystko to, co dajesz, dawaj z życzliwością i sympatią. Dawaj ochoczo.
 24. Pozwalaj sobie na swobodne i bezpieczne dawanie. Dając wyrażasz siebie najpełniej.
 25. Przyjmuj z pokorą i wdzięcznością. Pozwalaj sobie przyjmować dary od innych.
 26. Oczyszczam się, odnawiam i odradzam duchowo. Jest to dobre i bezpieczne.
 27. Całkowicie oddaję się ścieżce, przewodnikowi i duchowej nauce. Ufam Bogu.
 28. Pozwalam sobie na całkowite i dogłębne odrodzenie całej swojej osoby.
 29. Wszystkie duchowe siły wszechświata pomagają ci w duchowym Odradzaniu. Ufaj.
 30. Kochaj i przebaczaj. Im bardziej kochasz, tym bardziej przebaczasz.
 31. Otwieraj serce dla wszystkich istot ludzkich. Ustanawiaj braterstwo czułych serc.
 32. Wczuwaj się dogłębnie w obszar poziomu serca. Doznawaj swoich subtelnych uczuć.
 33. Swobodnie przepływający oddech regeneruje i odradza całą Twoją osobę.
 34. Myśl i odczuwaj swoje własne imię w obszarze swego serca. Odczuwaj obszar grasicy.
 35. Otwierasz się teraz na działanie prawdy, prostoty i miłości w życiu duszy.
 36. Pozwalasz sobie być szczerą i prawdziwą osobą. Z ufnością żyjesz w zgodzie.
 37. Doświadczaj harmonii w głębi własnej istoty ludzkiej. Harmonia jest bezpieczna.
 38. Zgoda buduje. Harmonia jest dla ciebie i twórcza. Zgoda to dobrobyt.
 39. Jesteś osobą prawdziwą, szczerą i zgodną. Doświadczasz potęgi zgody i harmonii.
 40. Odradzasz się w prawdzie, miłości i zgodzie ze sobą. Ufasz miłości serca.
 41. Jesteś istotą pełną optymizmu. Idziesz naprzód z otwartymi szeroko oczyma.
 42. Wspieraj siebie dobrą i życzliwą myślą. Ufaj wsparciu płynącemu z głębi wnętrza.
 43. Posyłaj dobre i życzliwe myśli wszystkim napotkanym osobom i sytuacjom życia.
 44. Zgadzaj się w głębi serca ze wszystkimi napotkanymi istotami. Bóg ochrania cię.
 45. Wspieraj innych życzliwą myślą o dobrym słowem. Kultywuj miłosierdzie i dobroć.
 46. Stwarzasz otoczenie pełne harmonii, miłości, zgodności, jedności i obfitości.
 47. Stwarzasz sobie jak najlepsze warunki przejawiania tego, czym jesteś naprawdę.
 48. Otwierasz się w głębi swego serca, aby doświadczyć własnej prawdziwej istoty.
 49. Skupiasz Twoją myśl i wszelkie uczucia w ośrodku serca. W pełni doznajesz siebie.
 50. Życzysz sobie teraz, aby przejawił się cały duchowy plan Twego życia.
 51. Stwarzasz sobie doskonałe warunki przejawienia własnej boskości na ziemi.
 52. Lubisz i akceptujesz siebie jako boską istotę pełną światła, miłości i mocy.
 53. Bądź uosobieniem dobroci, tak samo dla siebie jak i dal innych czujących istot.
 54. Lubisz wszystko; cokolwiek przychodzi w twoim życiu jest dobrem. Przyjmuj dary.
 55. Zasługujesz na to, aby otrzymywać dobre dary od całego wszechświata.
 56. Kochasz i akceptujesz Matkę – Ziemię na której mieszkasz i w której żyjesz.
 57. Kochasz i akceptujesz Ojca – Niebo pod którym mieszkasz i pracujesz.
 58. Doznawaj w sercu wdzięczności do Matki Ziemi i Ojca Nieba. Kochaj Rodzica.
 59. Dziękuję Ci Mateczko za to, że urodziłaś mnie i wykarmiłaś. Dziękuję Ci Boska.
 60. Dziękuję Ci Ojczulku za to, że dałeś boski impuls dla mego istnienia i rozwoju.
 61. Dawaj sobie całkowitą pełnię przyjemności. Rozkosz jest naturą Niebian.
 62. Sprawiaj przyjemność wszystkim czującym istotom. Czyń ziemię Rajem rozkoszy.
 63. Doświadczaj błogości i rozkoszy swego wewnętrznego istnienia. Jesteś szczęściem.
 64. Cokolwiek otrzymujesz, bierzesz to od Boga. Cokolwiek dajesz, przekazujesz to Bogu.
 65. Pozwalasz sobie teraz prosić Boga o wszystko co czujesz, że jest dobrem.
 66. Jesteś miłością, harmonią i pięknem. Pozwalaj sobie kochać pięknie i w zgodzie.
 67. Przyciągasz teraz twoją miłość i radość. Dorastasz do swej własnej miłości.
 68. Stwarzasz teraz czystą i świętą więź ze swoją Matką i ze swoim Ojcem. Kochasz ich.
 69. Pielęgnuj tkliwe i życzliwe uczucia dla własnych rodziców. Przebaczaj im wszystko.
 70. Dawaj więcej miłości sobie, Rodzicom i Bogu. Miłość jest dawaniem siebie.
 71. Jesteś istotą całkowicie wolną i samodzielną. Dojrzewasz do pełni samodzielności.
 72. Tworzysz pełnię wolności i duchowej swobody w związku z Matką i Ojcem.
 73. Całkowicie akceptujesz wszystkich duchowych Nauczycieli i Przewodników.
 74. Bezpiecznie ufasz Matce, Ojcu, Guru i Bogu. Ufać jest bezpiecznie i dobrze.
 75. Z ufnością powierzasz się Bogu w opiekę. Duchowa Moc ochrania Cię i wspiera.
 76. Wytwarzasz doskonały archetyp Rodzica i Opiekuna Duchowego. Jesteś i Ufasz.
 77. Wszystkie twoje przedsięwzięcia są czyste i święte. Życie jest łatwe.
 78. Doskonale prosperujesz, podtrzymujesz swoje życie w obfitości i dobrobycie.
 79. Boski Skarbiec daje ci wszystko, co potrzebne do życia i działania w świecie.
 80. Jesteś ucieleśnieniem dobroci. Prosperujesz dobrze. Bóg zsyła ci twoje dobra.
 81. Życzysz sobie, aby wokół ciebie byli ludzie pełni życzliwości i zrozumienia.
 82. Akceptujesz siebie jako osobę żyjącą pomyślnie, dostatnio i w spokoju.
 83. Twój Bóg, twoja prawdziwa jaźń, daje ci wszystko, co zechcesz otrzymać prosząc.
 84. Coraz częściej porozumiewasz się z Boską Jaźnią. Przyjmujesz ochronę Bożego Ducha.
 85. Trwasz w doskonałej harmonii i zgodności ze swoją wyższą, boską jaźnią. Om.
 86. Otwierasz się dla wszelkiej obfitości. Przyjmujesz dobra, które Bóg daje tobie.
 87. Kochasz Boga składając się Jemu całkowicie w ofierze. Akceptujesz przeznaczenie.
 88. Odkrywasz teraz sens swojego istnienia. Jednoczysz się z celem twojego życia.
 89. Pozwalasz sobie zachować swoje życie tak długo jak tylko zechcesz. Jesteś czystym.
 90. Życzysz sobie żyć, zachowując doskonały stan zdrowia, obfitość i pełnię życia.
 91. Żyjesz zawsze w chwili “teraz”. Życie jest wieczne. Jesteś życiem, jesteś wieczny.
 92. Kochasz i akceptujesz istotę Twojego przedwiecznego życia. Ufasz boskiemu życiu.
 93. Trwasz w istnieniu Twej wyższej Jaźni. Oddychasz duchową mocą życia. Ufasz.
 94. Trwasz w przyjaźni z istotami ludzkimi. Podtrzymujesz przyjaźń z Przewodnikiem.
 95. Jednoczysz się sercem z Guru. Ufasz Bogu, ufasz ludziom, ufasz Guru, ufasz sobie.
 96. Życie i oddech są jednością. Polepszasz swoje życie mocą oddechu. Trwasz w miłości.
 97. Jesteś zawsze i wszędzie. Jesteś świadomością wiecznego życia, szczęścia i zdrowia.
 98. Jesteś właścicielem fizycznego ciała. Posiadasz pełnię władzy nad ciałem i umysłem.
 99. Pozwalasz sobie cieszyć się pełnią życia, szczęścia i zdrowia w każdej chwili.
 100. Tyś jest zawsze kochanym, oczekiwanym i chcianym dzieckiem wszechświata.
 101. Akceptujesz swoje instynkty i potrzeby biologiczne. Ufasz wewnętrznemu głosowi.
 102. Swobodnie korzystasz z zasobów kosmicznej czuciowiedzy. Słuchasz głosu serca.
 103. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za swój los i postępowanie. Trwasz w Bogu.
 104. Pozwalasz swobodnie przejawiać się swojej biologicznej sile życia. Żyjesz w Bogu.
 105. Czynisz to, co kochasz czynić. Aprobujesz wszystkie twoje czyny jako boskie.
 106. Działasz z głębi wyższej, boskiej Jaźni. Całkowicie zanurzasz się w świetle Boga.
 107. Utrzymujesz kontakt z Bogiem, ludźmi i przyrodą. Jesteś w harmonii ze światem.
 108. Twoje duchowe Oświecenie jest zagwarantowane Mocą i Łaską jedynego Boga.

Oto i 108 klejnotów boskich myśli będących konfirmacjami duchowego rozwoju człowieka. Możesz powtarzać je codziennie, używając różańca i mówiąc zwyczajnie do swego serca. Powtarzaj te wzniosłe myśli twojej wewnętrznej istocie tak długo, aż staną się twą prawdziwą egzystencją i rzeczywistością. Czuj jak mówisz do siebie czułym i delikatnym, acz stanowczym i przekonywującym głosem. Utwierdzisz się w boskim umyśle i połączysz ze źródłem wewnętrznego dobra i dobrobytu. Łącząc się z Sattwą uczynisz pierwszy autentyczny krok na duchowej drodze życia. Bóg oznacza twoje Dobro. Jaźń prawdziwa przejawia się najpierw jako Sattwa – naturalna, wrodzona dobroć i dobrobyt. Hum!

Wiele Błogosławieństw na Drodze Przebudzenia i Urzeczywistnienia!

Om Namaśśiwaja! Hum!

Aćarjaćarja Swami Lalita-Mohan G.K.

(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu broszurowym lub książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

DRUGA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 17-32)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *