Tag: advaita Vedanta

  • Śri Ramana Maharyszi – SAT-WIDJA czyli WIEDZA BYTU

    Śri Ramana Maharyszi – SAT-WIDJA czyli WIEDZA BYTU

    I. Bez Bytu skąd by się wzięła świadomość istnienia? Byt czysty jest wolny od myśli, chociaż jest jej źródłem; niewzruszenie trwa w Sercu, bo Serce samo jest Bytem. Myśl doń nie sięga; gdy umysł wolny od myśli, staje się w Sercu czystym istnieniem, jest to Prawdy poznanie. II. Ci, których trwoga przed śmiercią ogarnia, niech chronią się do stóp…