Tag: anioł stróż

  • O Dżinach i Karinach (37)

    O Dżinach i Karinach (37)

    Kult Saithana (Szatana) jest dzisiaj potężnie rozpowszechniony. Spróbujmy przyjrzeć się zjawisku pokrótce, chociaż szczegółowa nauka o piekłach nie jest nam po drodze do Raju Niebiańskiego. Pewna wiedza jest jednak korzystna, gdyż ułatwia omijanie rozlicznych zasadzek i pułapek Przeciwnika Duchowości. Istoty demoniczne stanowiące gwardię Piekieł zwane są starożytną nazwą Dżinna. Zamieszkują plan astro-mentalny i dlatego nauki…