Tag: demoniczność

  • Pojęcie Guru – Nauczyciel, Przewodnik i Mistrz w Rozwoju Duchowym

    Pojęcie Guru – Nauczyciel, Przewodnik i Mistrz w Rozwoju Duchowym

    Guru w dewanagari गुरु – w religiach dharmicznych, wedyjskich, takich jak braminizm, dżainizm, hinduizm, buddyzm, sikkhizm – przywódca wspólnoty, przewodnik duchowy, mistrz i nauczyciel, szanowany, a często nawet czczony jako wcielenie bóstwa, dewaty. Klasyczny traktat wedyjski “Gurugita” opisuje cechy, rolę oraz właściwą relację pomiędzy uczniami a guru, mistrzem duchowym.  Konieczność rozwijania związku z guru trwającego nawet…

  • Dziesięć Wskazań Etyczno-Duchowych i Dziesięć Najcięższych Grzechów

    Dziesięć Wskazań Etyczno-Duchowych i Dziesięć Najcięższych Grzechów

    Duchowy trening Najwyższej Prawości (ADHIŚÎLA-ŚIKSHĀ) opisuje 10 rodzajów najgorszego zła, najcięższych grzechów czy zbrodni, od jakich Pielgrzym Drogi musi się powstrzymywać, gdyż inaczej jego cele duchowe nigdy nie zostaną osiągnięte. Oto lista najgorszego zła podzielonego na 10 (Daśa) kategorii działania. 1. Powstrzymywanie się od niszczenia życia (Prānātipāta-Virati) Wśród wielu rodzajów istot, które mogą zostać zabite, za…