Tag: gułagi

  • Idzie nowy faszyzm – obozy koncentracyjne w USA i polityka FEMA

    Idzie nowy faszyzm – obozy koncentracyjne w USA i polityka FEMA

    USA pod władzą czarnej katomasonerii, lóż i zakonów typu Piszczelowcy, Opus Dei czy Zakon Maltański przeistaczają się pomału w Koree Północną lub Trzecią Rzeszę Hitlera z tą tylko różnicą, że Amerykanie trawy jeszcze jeść nie muszą, ale łagry i gułagi, obozy koncentracyjne oraz prawo do trzymania w nich ludzi już mają. Ciemne Siły Imperializmu po…