Tag: jami dewi

  • Wędrowanie Ludu Księgi Życia (82)

    Wędrowanie Ludu Księgi Życia (82)

    1. Powiada się, że niezbadane są wyroki Boskie i nieprzewidywalne są drogi Boże, czyli sposoby jakimi działa Stwórca! Jeśli wam przypomnę, że w Księdze Życia Wiecznego, gdzie zapisani są Nieśmiertelni, jest 144 tys. kart, to czyż zrozumiecie w jaki sposób Bóg odczytuje Księgi Żywota? Uczyłem o tym dużo w latach 88-90, ale czyż pamiętacie? Muszę…