Tag: mahalakszmi

  • Śri Aurobindo – Pramacierz i Jej Postacie

    Śri Aurobindo – Pramacierz i Jej Postacie

    I Istnieją tylko dwie moce, które są w stanie w swym połączeniu dokonać wielkiego dzieła, które jest naszym celem; oto skupione, gorące i niezachwiane dążenie duszy ludzkiej, wznoszące się jakby wezwaniem wzwyż, i łaska najwyższa spływająca z góry w odpowiedzi. Ale owa łaska najwyższa działa tylko wśród prawdy i światła, a nie może działać w…