Tag: obcy

  • UFO – Prognozowanie inwazji z Kosmosu

    UFO – Prognozowanie inwazji z Kosmosu

    Statki obcych cywilizacji mogą być w Układzie Słonecznym  Astrofizycy z Edynburga w oparciu o instrumenty naukowe przeprowadzili serię badań i doszli do interesujących wniosków. Stwierdzili, że przedstawiciele obcych cywilizacji już teraz mogą znajdować się gdzieś w Układzie Słonecznym. Symulacja przeprowadzona przez matematyków oraz astrofizyków pokazała, że nie tylko jest to możliwe, ale zapewniła konkretne wskazówki…