Tag: obrona

  • Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Polsce

    Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Polsce

    Komitety Obrony Więźniów Politycznych III RP  Komitety Obrony Więźniów Politycznych (KOWP) to sieć niezależnych od państwa i rządowych dotacji komitetów organizujących akcje na rzecz uwolnienia więźniów politycznych więzionych przez upolitycznione, sobiepańskie i skorumpowane władze sądownicze III Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku. Obejmuje obszar całej Polski, a lokalne Komitety są tworzone spontanicznie i oddolnie, korzystają z pomocy prawnej i doradztwa już istniejących,…