Tag: oczyszczanie aury

  • Laja Sadhana – Podstawy Wprowadzające w Prathjaję (12)

    Laja Sadhana – Podstawy Wprowadzające w Prathjaję (12)

    Podstawowa sadhana dla zainteresowanych zawiera pewne ćwiczenia oddechowe, które harmonizują w nas energię żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza oraz eteru (światła). Jest to integracja płaszczyzn psychologicznych i duchowych czyli planu działania, emocji, myśli i ducha. Opiszemy sobie jedno takie ćwiczenie oddechowe połączywszy to z opisem umiejscowienia czakramów.