Tag: opanowanie

  • Mansa Joga – Praktyka Opanowania Umysłu (16)

    Mansa Joga – Praktyka Opanowania Umysłu (16)

    Mansa Joga jest generalnie fundamentalną ścieżką praktyki w epoce zwanej KALI JUGA – ciemnym czasem. Przybiera wiele odmian i postaci. Z punktu wartości praktycznej LAJA JOGA jest to forma jogi przekazywana jako pierwsza inicjacyjna praktyka. Wszelkie komentarze do Mansa Jogi są więc w istocie instrukcjami jak podróżować po ścieżce duchowej przy pomocy Pojazdu pierwszej Inicjacji.…