Tag: palenie na stosach

  • Inkwizycja – O czym nie wie 99% katolików i chrześcijan

    Inkwizycja – O czym nie wie 99% katolików i chrześcijan

    Inkwizycja – O czym nie wie 99% katolików i protestantów  Chronologia Chrześcijaństwa pochodzi w dużej mierze z dzieł Karlheinza Deschnera, a także z opracowań historycznych polskich własnowierców oraz historii inkwizycji. Część poniższych informacje łącznie z cytatami pochodzi z dzieł Karlheinza Deschnera. Utworzona chronologia jest jedynie zestawieniem informacji podczas czytania i przeglądania książek powyższego autora i jej…