Tag: paliwo

  • Jak Rozwijać Duchową Praktykę (10)

    Jak Rozwijać Duchową Praktykę (10)

    Poprzedni ★★★ Spis Treści ★★★ Następny Dziękuję wszystkim, którzy podsunęli do opracowania ten wspaniały temat. Ufam, że będzie z pożytkiem dla wszystkich praktykujących na Ścieżce. Nauczyciele ciągle podkreślają ważność nieustannego praktykowania. Pozwolę sobie przytoczyć kilka punktów, które są ważne, najważniejsze i we wszystkich Duchowych Szkołach mocno podkreślane. W Szkole Sufich elementarne praktyki duchowe (perskie: RYAZAT)…