Tag: partia

  • Socjalizm, Lew Trocki i trockizm

    Socjalizm, Lew Trocki i trockizm

    Trockizm i Lew Trocki w ruchu robotnicznymTrockizm trzeba rozważać w kontekście powstających już w XVIII wieku nurtów filozoficznej myśli socjalistycznej mającej na celu poprawę warunkow życia ludzi pracy, chłopów i najemnych robotników. Socjalizm to ideologia społeczna powstała na gruncie krytyki dzikiego kapitalizmu, głosząca pierwotnie zniesienie stosunków społecznych opartych na prywatnej własności środków produkcji oraz budowę…