Tag: pieniacz

  • Paranoid – Osobowość paranoiczna, egocentryk i narcyz we wspólnocie duchowej

    Paranoid – Osobowość paranoiczna, egocentryk i narcyz we wspólnocie duchowej

    Czym jest osobowość i jej zaburzenia Osobowość to zespół trwałych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, charakteryzujący indywidualny styl życia i sposób adaptacji jednostki. Osobowość jest efektem współdziałania czynników konstytucjonalnych, rozwojowych i doświadczeń społecznych. Natomiast zaburzenia osobowości i zachowania to rozmaite rodzaje funkcjonowania, mające jakość choroby. Zaburzenia osobowości to utrwalone wzorce zachowań, odmienne od powszechnych w danej…