Tag: planeta

  • Rok 2012 – Zmiany klimatu, ocieplenie, a zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, przyrody i planety

    Rok 2012 – Zmiany klimatu, ocieplenie, a zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, przyrody i planety

    Rok 2012 przyniósł naukowe potwierdzenia wielu zjawisk w przyrodzie oraz znanych metod z zakresu medycyny naturalnej. Ekologia, medycyna i zmiany klimatyczne są nieuchronnie ze sobą powiązane, chociaż politycy i wielki biznes kapitalistyczny to opłacane nieuki, które nie chcą prawdy naukowej przyjąć do wiadomości.  Raport: większa pewność nauki, że człowiek odpowiada za zmiany klimatu Na grudzień…

  • Wirāt – Ścieżka Mahadewi (42)

    Wirāt – Ścieżka Mahadewi (42)

    “Prawdziwa religijność jawi się w ochranianiu i pielęgnacji skarbów Natury, piękna przyrody, w szacunku dla Matki Ziemi. Chroniąc piękno Natury chronisz boską iskrę mieszkającą w twym sercu. Mędrca poznajemy przez jego życie w jedności i harmonii z Naturą, z Matką Ziemią. Czystość wnętrza, ciała, umysłu i uczuć promieniuje na zewnątrz jako czystość wód, powietrza, gleby.…