Tag: potęgi umysłu

  • Tajemnice Krzyża Egipskiego (93)

    Tajemnice Krzyża Egipskiego (93)

    Wielu badaczy symboliki mistycznej i hermetyzmu poszukuje znaczenia istoty i pochodzenia tzw. Krzyża Egipskiego, będącego w istocie połączeniem jak gdyby dużej litery „T” z namalowanym nad nim okręgiem lub jajkiem o owalnym kształcie O, co daje nam obraz całego Znaku Mocy, o którym mówię. Zapytam, co Krzyż Egipski ma wspólnego z Jogą, Tantrą, oraz z Indiami,…