Tag: prawa

  • Kodeks Postępowania i Zasady Inicjowanych

    Kodeks Postępowania i Zasady Inicjowanych

    Zasady Kodeksu Ezoterycznego Zasady postępowania i funkcjonowania na ścieżce duchowej, mistycznej, boskiej, magicznej, ezoteryczno-hermetycznej, magicznej… W tradycjach ezoterycznych istnieje ogólnych reguł co do przynależności i kultywowania praktyki rozwoju duchowego, misteryjnych rytuałów, studiowania nauk tajemnych. Jedną z zasad jest zasada tajemnicy, dochowywania sekretów, nieujawniania istotnych nauk, praktyk ani miejsc praktyki. Wynika to ze specyfiki przeżyć metafizycznych…