Tag: prawica

  • Spiskologia i konspiracjonizm – paranoja i teorie spiskowe

    Spiskologia i konspiracjonizm – paranoja i teorie spiskowe

    Spiskologia i konspiracjonizm – Paranoja teorii spiskowych Głosiciele teorii spiskowych albo spiskolodzy, czyli osobnicy związani z teoriami spiskowymi, wywodzą się z kręgów w pełni zdeklarowanych wyznawców. Spiskologia jest rodzajem obłędu opartym na wierzeniach w logicznie i spójnie spreparowane kłamstwa. Spiskologia jest tym samym co fanatyczna religia oparta na w znacznym stopniu błędnych przesłankach i fałszywych…

  • Doktor Brunon – Zamachowiec – Narodowiec – Dominikanin – Antysemita

    Doktor Brunon – Zamachowiec – Narodowiec – Dominikanin – Antysemita

    Doktor inżynier Brunon K. Zamachowiec Narodowiec Dominikanin Katolik Antysemita  Dnia 9 listopada 2012 roku ABW zatrzymało zamachowca – mieszkańca Krakowa, aktywistę dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego “Beczka”, który pracował na rolniczej uczelni wyższej. Z racji wykształcenia (doktor inżynier) oraz pełnionej na uczelni funkcji miał dostęp do materiałów wybuchowych. I właśnie z nich od kilku tygodni przygotowywał bombę.…