Tag: redukcja kabalistyczna

  • Tajemna Moc Liczb

    Tajemna Moc Liczb

    Starożytni mistycy i magowie uważali, że liczby jako wibracje energetyczne posiadają pewnego rodzaju tajemną moc. Nie na próżno wielki adept Pitagoras z Samos mawiał: zasada bytu opiera się na harmonii, która wyraża się za pomocą liczb i proporcji będących naturalną konsekwencją wszystkich rzeczy. Dokładnie tak stwierdził mędrzec grecki, ojciec filozofii liczb opartej na zasadzie przeciwieństw,…