Tag: rozmowy z mędrcem

  • Nisargadatta Maharaj – ROZMOWY Z MĘDRCEM – Rok 1970

    Nisargadatta Maharaj – ROZMOWY Z MĘDRCEM – Rok 1970

    ROZMOWY Z MĘDRCEM – NISARGADATTA MAHARAJ 16 maja 1970 r. R o z m ó w c a: Wszyscy nauczyciele doradzają medytację. Jaki jest jej cel?M a h a r a j: Znamy dobrze zewnętrzny świat wrażeń i czynności, słabo natomiast jest nam znany wewnętrzny świat, świat naszych myśli i uczuć. Pierwszy cel medytacji polega na tym,…

  • Nisargadatta Maharaj – ROZMOWY Z MĘDRCEM – Rok 1971/72

    Nisargadatta Maharaj – ROZMOWY Z MĘDRCEM – Rok 1971/72

    ROZMOWY Z MĘDRCEM – NISARGADATTA MAHARAJ Rok 1971/72 2 stycznia 1971 r. R o z m ó w c a: Zawsze słyszę, że uwolnienie się od wszelkich pragnień i skłonności jest warunkiem samorealizacji. Jednak widzę, że warunku tego nie można spełnić. Brak wiedzy o sobie samym sprawia, że powstają pożądania, a pożądania te utrwalają stan niewiedzy.…