Tag: satja juga

  • Złoty Wiek Prawdy

    Złoty Wiek Prawdy

    Czym jest Epoka Prawdy zwana też Satjajugą lub Krytajugą, Złotym Wiekiem? Tysiącletnie Królestwo, Nowy Wiek, Era Światła, Epoka Wodnika. Jedno, co można na pewno powiedzieć o New Age to to, że jest niewątpliwie spełnieniem biblijnych proroctw mesjańskich, a w szczególności nadchodzącym spełnieniem proroctw Izajasza! Złoty Wiek Prawdy nastanie z chwilą przybycia Mesjasza-Zbawiciela, co w terminach…