Tag: schizoid

  • Osobowość schizoidalna i schizotypowa, a duchowość, medytacja i rozwój duchowy

    Osobowość schizoidalna i schizotypowa, a duchowość, medytacja i rozwój duchowy

    W rozwoju duchowym, praktyce medytacji, w jodze – trzeba wielce zwracać uwagę na rozmaite zaburzenia osobowości, wady i złe cechy charakteru, utajone stany psychotyczne, omamy i urojenia, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podjęcie Ścieżki Rozwoju Duchowego, a nawet są destrukcyjne dla grup i wspólnot duchowych, medytacyjnych czy szkół jogicznych. Zaburzenia typu schizo należą do takich szkodliwych i zagrażających,…