Tag: silna wiara

  • Materialny Dobrobyt i Powodzenie (15)

    Materialny Dobrobyt i Powodzenie (15)

    Pieniądz jest wielkim testem dla adeptów duchowych ścieżek. Jest wielką próbą, gdyż praktykujący mają zwyczaj porzucać duchową drogę dla zdobywania bogactw doczesnych, dla robienia pieniędzy, a nawet gdy są już bogaci i zasobni zapominają o tym, że Boskie Źródło jest tym, z którego wszystko pochodzi. Wszystkie duchowe nauki ukazują jasno, że przeznaczenie części materialnych bogactw…