Tag: śri widja

  • Tantra Śri Widja – Święta Wiedza i Magia Bogini Kundalini

    Tantra Śri Widja – Święta Wiedza i Magia Bogini Kundalini

    W czasach gdy Shiva Yogeshvara (spolszcz. Śiwa Jogeśwara) zaczął nauczać Tantrę, dawał różne lekcje w zależności od poziomu swoich uczniów. Spostrzegł, że niektórzy z nich są zdominowani przez zwierzęce pragnienia, inni są bardziej rozwinięci moralnie czy duchowo. Nauczał zatem licznych uczniów różnych praktyk duchowego rozwoju, w zależności od cech poszczególnych uczniów. I my dzisiaj proponujemy tobie różne…