Tag: tetrabiblos

  • KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ – TETRABIBLOS I CENTILOQUIUM

    KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ – TETRABIBLOS I CENTILOQUIUM

    Tetrabiblos – Czteroksiąg Wprowadzenie do Księgi Pierwszej KSIĘGA PIERWSZA 1. Wprowadzenie. 2. O tym, jak i na ile osiągalna jest wiedza w oparciu o metody astronomiczne. Ze wszystkich sposobów przepowiadania za pomocą astronomii, dwa są najważniejsze i najpewniejsze. Jeden z nich, będąc pierwszym zarówno w porządku kolejności, jak i z powodu skuteczności, pozwala nam ocenić…