Tag: waka

  • Usui Reiki – Japońska Medycyna Naturalna i Zachodnie wielkie przekręty

    Usui Reiki – Japońska Medycyna Naturalna i Zachodnie wielkie przekręty

    Autentyczny Japoński standard nauczania ReiKi zapisany jest w japońskich podręcznikach nauczania, napisanych przez samego mistrza Mikao Usui Sensei i nie ma w tej mierze żadnej dowolności ani fantazjowania jakie uprawiane jest na Zachodzie, w USA a także w Polsce! Trzeba sprostować i wyprostować, wyprowadzić na Prostą Drogę (Rei Dou) całe zachodnie środowisko Japońskiego Usui Reiki,…