Tag: widmo

  • OBE – Out of Body Experience – Eksterioryzacja – Podróże astralne

    OBE – Out of Body Experience – Eksterioryzacja – Podróże astralne

    OBE – Out of Body Experience – Eksterioryzacja – Śnienie Generalnie, sam fakt podróży poza ciało siłą rzeczy zakłada istnienie innych niż fizyczne, ciał. Opieramy sie na modelu zaczerpniętym z Jogi, który wyróżnia Pięć Powłok Atmapuruszy (Jaźni). Poza ciałem fizycznym istnieją także, kolejno: ciało eteryczne, astralne, mentalne i duchowe. Ciało eteryczne, czyli Linga-Śarira (Prana-Maya-Mana-Kośa) jest…

  • Uważajmy na wędrowne dybuki

    Uważajmy na wędrowne dybuki

    Duch osoby zmarłej, który nie może zaznać spokoju po śmierci czyli odejściu z ciała, wędruje tak długo, aż znajdzie ciało innej osoby żyjącej, w które może wtargnąć, wejść weń i w nim zamieszkać. Staje się wtedy tak zwanym w kabale dybukiem – duchem opętującym. Wraz z ponownym odkrywaniem żydowskiej kultury w Polsce, odkrywamy również wierzenia…