Tag: yogi

  • Bo Yin Ra – Księga Sztuki Królewskiej – Podręcznik Białej Magii

    Bo Yin Ra – Księga Sztuki Królewskiej – Podręcznik Białej Magii

    Do Poszukującego Chcę prawić ci o drodze, po której ja sam ongiś kroczyłem!Chcę ci ukazać drogę, na którą wkroczyć może ten jedynie, kto sam się staje „drogą”! Wędrowcem byłem na tej drodze i dążyłem do światła, aż wreszcie tak się zbliżyłem do słońca, aże się w niem pogrążył wędrowiec i droga.Zanim się opatrzyłem, stałem się…