Tajemnice Krzyża Egipskiego (93)

Isis - Ankh
Bogini Isis trzyma krzyż Ankh

Wielu badaczy symboliki mistycznej i hermetyzmu poszukuje znaczenia istoty i pochodzenia tzw. Krzyża Egipskiego, będącego w istocie połączeniem jak gdyby dużej litery „T” z namalowanym nad nim okręgiem lub jajkiem o owalnym kształcie O, co daje nam obraz całego Znaku Mocy, o którym mówię. Zapytam, co Krzyż Egipski ma wspólnego z Jogą, Tantrą, oraz z Indiami, a odpowiem, że to prześledzimy badając symbole ukryte w literach Sanskrytu w bardzo Misteryjnym znaczeniu! Egipski Krzyż przypomina bowiem, Człowieka stojącego ze złączonymi stopami, z rękami rozłożonymi na bok co daje obraz literki „T”, do której domalujemy jeszcze głowę, lub aureolę światło wokół głowy, aby uzyskać pełny Krzyż Isis, Macierzy Świata, Pramatki Stworzeń wedle egipskiej mitologii, co bardzo upodabnia Isis do indyjskiej Menaka z Himalajów. Obejrzyjmy jednak znaczki literowe, w których kształt litery „T” zdaje się być środkiem i podstawą znaku literowego w alfabecie Devanagari, jakim zapisywana jest od pradawien Mowa Niebios i Śpiewy Aniołów!

Pierwszą literą Sanskrytu, jaką zobaczymy, z tym grafem jest litera „A” i to tak zwane „A” długie, gdzie kształt litery „T” powtórzony jest dwa razy i wygląda idealnie jak egipski krzyż, gdy tylko dopiszemy nosowe „M” w kształcie kropki ponad nim. Dźwięk „A” dodawany też jako przedłużenie spółgłosek, zawsze zachowuje ten swój kształt, który jest oczywiście podstawą dla aureoli egipskiego krzyża, szczególnie gdy do sylaby dopisujemy końcowe „M”, które w postaci grubej kropki, a ozdobnie koła, lub owalnego jaja dopisujemy do słowa przemieniając je w Świętą i Tajemną Mantrę! Mamy więc jeden krok ku genezie egipskiego krzyża w Sanskrycie, Świętym języku Indo-Arjów.

Drugą literą w kolejności, w której misteryjny krzyż jest ukryty, jest dźwięk samogłoskowego „R” i to zarówno długiego jak i krótkiego, która to litera jest bardzo specyficzna dla Sanskrytu, ale też widzimy taki dźwięk w języku francuskim. W samogłosce „R” kształt literki „T” z naszego egipskiego niby krzyża, jest bardzo wyraźnie widoczny, gdyż stanowi jej osnowę, rdzeń, środkowa kreska jak słup a poprzeczka jak dach, a gdy już dopiszemy końcową głoskę nosowego „M” w postaci kółeczka nad monolitem sylaby otrzymując dźwięk „Rm” (czyt. Rim) to pełny obraz krzyża z misterium Isis jest całkowicie widoczny bez żadnych wątpliwości i to zarówno w wypadku długiej, jak i krótkiej samogłoski „R”

Trzecia w kolejności występowania w alfabecie litera, a raczej sylaba, bo Sanskryt jest pismem sylabicznym, w której mamy egipski krzyż jest pierwsza spółgłoska czyli sylaba (litera) „K”, w postaci Mantramu, jako wibrujące „Kam”, z kropeczką unosawiającą samogłoskę na końcu sylaby, w pełni oddaje kolejny kawałek krzyża Isis. Kam sylaba w transcendentalnych medytacjach służy między innymi jako wibracja rozpoczynająca szczegółową pracę oczyszczania Lotosu Serca, uwalniacz od żądz (nałogów, nawyków), które nami zawładnęły i nas kontrolują, a także budzi i rozwija Świadomość Bogini, Królowej Nieba, Pramatki Stworzeń, co elegancko pasuje do wysokiej kultury zarówno Isis jak i Kaalii. Dźwięk Kam reguluje też jeden z dwunastu głównych Meridianów, które wewnętrznie przechodzą między innymi przez Lotos Serca, dając obraz Kwiatu Lotosu o dwunastu płatkach, oraz pozwala oczyścić swój związek i pogłębić percepcje energii duchowej znaku Koziorożca, bo dwanaście płatków Lotosu Serca koresponduje do dwunastu znaków zodiaku, o czym wiedzą wszyscy ezoterycy, mistycy i hermetycy!

Fakt, że wspomniane trzy literki, w których występuje w sposób wyrazisty obraz egipskiego Znaku Isis tworzą w kolejności ich występowania w alfabecie słowo ARKA, jest nie wątpliwie szokujący dla badaczy wszelkich mistycznych i ukrytych słów i znaczeń, a to że zakończenie słowa dźwiękiem końcowego, nosowego „M” (Arkam) przybliża jego wibrację do słowa ARRAN bardzo pokrewnego, z tym czym jest ARKA, a o czym mówi wielu europejskich mistyków i badaczy spraw ukrytych, jak chociażby St Germain (Żermę), świadczy już o tym, że nic nie dzieje się przypadkiem, albo, że nie które przypadki są dla nas wyjątkowo szczęśliwe. Arka to jest pradawne miejsce, gdzie Żydzi, aż do niewoli babilońskiej przechowywali swoje kamienne tablice z Prawem Dziesięciu Przykazań zapisanych GROM BOGA, jako Dziesięć Słów na Górze Horeb. Ciekawe, że osnowa krzyża Isis w jakiś sposób służy nam do zapisywania dźwięków „Am”, „Rm”, i „Kam”, które w praktykach duchowej Jogi i Tantry są bardzo często używane jako Mantry (Słowa Mocy) służące oczyszczaniu Świadomości (ćittam) w sposób umożliwiający i ułatwiający przebudzenie wewnętrznej Mocy zwanej w literaturze najczęściej jako Kundalini Śakti, która uosabia żeński aspekt Boski Boga, który zwiemy Bogini (u dawnych Słowian Bożyca). Widzimy tu jasno jak krzyż Isis reprezentuje nam esencjonalnie Moc Bogini ukrytej w ARKAM, której zawartość stanowi 10 słów o znaczeniu Prawa Bożego (Torah po hebrajsku, Dharma w Sanskrycie). W języku hebrajskim tę żeńską Moc towarzyszącą Bogu Jahvah (najstarszy znany sposób odczytywania tetragramonu JHWH) nazwano Szekinah lub Sakinah i gwarantowała ona zarówno Oświecenie Serca i Umysłu, jak i pomyślne dokonanie każdego zamierzonego dzieła będąc Świetlistą Mocą Ducha (Duszy). Trójdźwięk „A”, „R” i „Ka” to jednak jeszcze nie koniec występowania Znaku Isis w alfabecie, w którym zapisane są najstarsze Pisma Święte Świata, Wedy!

Ankh - krzyż egipski
Ankh – krzyż egipski

Uwzględniając cztery kolejne sylaby (dźwięki): „A”, „R”, „Ka” i „Fa” mamy jakby cztery stopnie, czy poziomy zaawansowania w Świadomość Egipskiego Krzyża, który jako rdzeń, osnowa, czy esencja jawi się jako piąta Anga, czyli część czy stopień całości, a gdy mowa o rozwoju Potęgi Umysłu, Mocy Duszy, czy Siły Ducha, mówi się zwykle właśnie o Pięciu Stopniach, jakby o pięcioramiennej gwieździe Syriusza lub o pięciopłatkowym Kwiecie Lotosu Duszy. Wiedząc, że dźwięki samogłoskowe „A” i „R” występują zarówno w długiej, jak i krótkiej wymowie, co jest charakterystyczne dla wielu języków orientalnych, mamy też odniesienie do Siedmiu Stopni Piramidy, gwiazdy siedmioramiennej Wladek Kiel czy postaci Anioła (Dewa) z dwiema nogami, rękami i skrzydłami i głową co daje siedem aspektów, a także do tradycyjnej Ścieżki Siedmiostopniowej, o której mowa w duchowych ruchach i ezoterycznych organizacjach wszędzie pod Słońcem! Fakt, że pierwsze trzy sylaby składają się w słowo ARKA i kojarzą ze środkiem służącym wyprawie po Złote Runo (Złotą Aurę), symbol Mądrości i Prawdy, oraz Mocy Duchowej, pokazuje, że są to trzy stopnie bardzo uczniowskie, a poziom czwarty, bardziej wewnętrzny (ezoteryczny) jest nie tylko stopniem osiągania Wiedzy, Mądrości i Prawdy, ale stopniem rzeczywistej Mocy, co oczywiście jest trudniejszym do osiągnięcia, bo zawsze łatwiej mówić o Mocy Umysłu czy Ducha, ale przejawiają ją tylko nieliczni, rzeczywiście Wtajemniczeni.

Praktyki oczyszczenia Umysłu i rozwoju opartego o wibrowanie i wizualizowanie sylaby „A” dobrze są znane w rozmaitych, tajemnych Jogach Wschodu, nie tylko typowo hinduistycznych, ale też tybetańskich, buddyjskich, czy taoistycznych, a także w chóralnych, uduchawiających śpiewach gregoriańskich. Medytacja nad tzw. „Białym Dźwiękiem A” z pomocą wizualizacji sylaby zapisywanej w Sanskrycie popularna jest wśród miliarda, ludzi w Indiach, oraz wśród 600 milionów buddystów w Tybecie, Chinach, Mongolii, Tajlandii czy Japonii. Żydowscy mistycy także pamiętają ważność litery „A” pośród Znaków Pisma dla kontemplacji i rozwoju wewnętrznego! Zważając na energetyczne, wibracyjne właściwości Znaku „A” pisanego w Sanskrycie widzimy, że sprzyja on otwarciu wnętrza, serca, otwarciu się ludzi wzajemnie dla siebie, tworzeniu jedności i zgody, oraz, co uwielbiają komentować buddyści, dźwięk długiego A (długo wibrowanego na wydechu) rozwija współ odczuwanie, współczucie, a więc i życzliwą intuitywność. Wibracja głoski „A” wzmaga siłę przyciągania, atraktywności i atrakcji, a także pobudza siły twórcze i pobudza płomyk wieczności w naszej duszy, który kieruje nas ku transcendencji, co jest wszystko razem rzeczywiście pierwszym krokiem osobistego, wewnętrznego rozwoju duchowego! A mantram sylaby „Am” (A z unosowionym M) zwany jest praktyką, wibracją karmiącą dla osób zainteresowanych metodami rozwoju, aby osiągnąć zdolność odżywiania się Światłem poprzez oczyszczenie! Krótkie „A” bardziej rozwija zdolności twórcze, kreatywne, oraz budzi ducha jedności i pojednania, a także aktywizuje dążenia do tego co wieczne i prawdziwe. Długie przeciągłe „A” bardziej rozwija ducha zgody i współczucia, magnetyzm osobisty, urok i atrakcyjność, oraz współczucie. Istnieją dwa zapisy głoski „A”: pierwszy księżycowy rozwija też odbiorczość i intuicyjność, a drugi słoneczny rozwija żarliwość, pogodę ducha, słoneczność i promienność, co powinno zainteresować uzdrowicieli i szamanów!Druga głoska, literka „R” samogłoskowego, czyli drugi, zaawansowany krąg naszej ARKI zbawienia mocno pobudza do wzrostu i rozwoju, przyspiesza wzrost duchowy, wzmaga żarliwe zaangażowanie i zdolność do wysiłku, oraz sukcesu. Magia dźwięku „R” to także przyciąganie i otrzymywanie tego, co potrzebujemy na naszej drodze życia. Dźwięk „R” samogłoskowego wymawiany jest jako tzw. miękkie lub francuskie „R”.

Długa głoska „R” wzmaga zdolność zapamiętywania tego co istotne w sposób syntetyczny, rozwija poczucie godności i majestatu, usuwając grzech poczucia winy i bycia niegodnym. Wyższy stopień osobistego uroku, czy czaru , który przyciąga innych do osobowości i duszy, oraz otwarcie dla chroniących wpływów poprzez Anioły Stróże, to także energia wibracyjna z intonowania i kontemplowania Znaku Mocy jakim jest Sanskrycka litera długiego „R”. Zapisanie sylaby z nosową końcówką jako RM (czyt. Rim, gdzie „i” bardzo krótkie pogłosowe) daje podobny przekrojowy archetyp Krzyża Isis jako osnowę, kościec, czy kręgosłup całego Znaku, jaki z tego zapisu powstaje.

Sylaba spółgłoskowa „Kam”, w której widzimy także obraz Krzyża Isis rozwija w nas słoneczny aspekt duszy, albo lepiej-słoneczność duszy, a jest to też wibracja oczyszczająca ze wszelkiej niegodziwości, gdyż jest to pierwsza sylaba (Bidźa) słowa Kaama Dewa oznaczająca Boga, czy raczej Archanioła Miłości i Erotyki w Boskim Wymiarze! Ogień, intymność i szczęście to podstawowe cechy, właściwości tej sylaby, a że dążenie do przyjemności i szczęścia, oraz dobrobytu jest naturalną potrzebą każdego ludzkiego Serca to słusznie sylaba ta jest inicjalna jeśli chodzi o tak zwany rozwój ćakramu (spolszczenie Czakramu) Serca wewnątrz piersi, pod mostkiem. Ogień słonecznej duszy i obudzenie Serca promiennego jak Słońce to niewątpliwie aspekty Miłości i Miłosierdzia, jakie rozkwitają w uduchowionej ludzkiej istocie, a co ważniejsze Miłość do Boga nie stoi w sprzeczności z Miłością intymną, erotyczną, co czasem wciskane jest ludziom jako kit tandetnej ciemnoty. Miłość kwitnie na różnych poziomach egzystencji Człowieka, a zarówno grecka, jak indyjska filozofia i religia omawia trzy poziomy Miłowania Sercem: Kaama (Eros), Bhakti (Filos), Prema (Agape). Orientalna Joga i Tantra pełnią urzeczywistnienia Miłości, Miłowania na każdym poziomie ludzkiej istoty, erotycznej przyjacielskiej i duchowej nazywa stanem Szczęścia, Błogości, a jest to słowo ĀNANDA, którego rdzeniem, sylabą początkową (Bidźa) jest znów dźwięk długiego „Ā”, czyli współczucie i zgodność oraz wzajemne przyciąganie! W oryginalnej sylabie Kam, oprócz Krzyża Isis, widzimy jeszcze znak Nieskończoności, otwarty z jednej strony w dół, co symbolizuje nam spływ inspiracji do Serca z wymiarów nieskończonej przestrzeni duchowej, a jest to prawdziwe sięgnięcie i otrzymywanie z Genesis Ducha!

W ten sposób mamy to, co semici nazywali jako ARKA, oczywiście z całym Prawem Boga Dziesięciu Słów, a warto wiedzieć, że biblijna wersja Dziesięciu Przykazań nie jest zapisana oryginalnie w Dziesięciu Słowach, gdyż już takie zwroty jak „Nie zabijaj” „Lo Lirtzach”, to dwa słowa dla jednego przykazania, a nie jedno Słowo jakby to wynikało ze wspomnienia proroków na temat najstarszej wersji Dekalogu. W Sanskrycie jednak, Świętym Języku Arjów, Dekalog zapisany jest dokładnie w formie Dziesięciosłowu, gdyż zaprzeczenie tworzy się przez przedrostek, a nie przez słówka zaprzeczenia, jak w wielu innych językach. Dekalog posiada dokładnie Dwie Tablice, na każdej po Pięć Praw Boga, a te zwiemy JAMAH i NIJAMAH (dosłownie Zakazy i Nakazy, lub Kontrola i Wyswobodzenie). Dwie tablice indyjskiego Dekalogu to tak zwane Dwa Skrzydła Ptaka Ewangelii (Dobrej Wieści), jaki leci przez środek Nieba wedle Świętych Pism. A pierwsza zasada przykazanie Pierwszej Tablicy brzmi AHINSAH, co oznacza „Niekrzywdzenie, niezabijanie, niedręczenie, niegwałcenie”, bo termin ten ma kilkanaście konotacji znaczeniowych, a wszystkie są sprzeciwem przeciw zabijaniu, dręczeniu i wszelkiej przemocy! Dlatego mówimy, podobnie jak Mahatma Ghandi, że niestosowanie gwałtu, przemocy, ucisku czy kary śmierci jest naczelną Zasadą Moralną dla ludzkości! Oczywiście dźwięk „A” jako rdzeń, Bidźa całego Słowa znowu jest tutaj kluczem do całości, bo oznacza ukrzyżowanie, wyczyszczenie ze wszelkich żądzy do przemocy, wojny, agresji i zbrodni! Pamiętajmy więc, że w ARKA jest Dziesięć Słów Boga jako wskazówek Moralnych dla rozwoju wewnętrznego całej ludzkiej istoty, Dziesięć Przykazań, które podaje Mojżesz, Stary Testament według nieco innej kolejności, ale które są ciągle aktualnym przesłaniem dla ludzkości, o ile jakiś Człowiek chciałby poznać ARKANA prawdziwej Wiedzy i Mądrości Życia. Dziesięć Słów Słowa Bożego, o ile się do nich stosujemy i żyjemy zgodnie z ich przesłaniem stanowi Klucze Królestwa Niebios i Bramę Mocy, gdyż przestrzegając ich wykonujemy WOLĘ BOŻĄ, a tylko w ten sposób stajemy się kanałem dla przepływu i działania Mocy Boga, o czym mówi nam ostatnia, stwórcza sylaba „Fam” (PHAM), w znaczeniu której kryją się Moce Duchowe Cuda (Siddhi), które wyrażają też Duchowe Oddanie Woli Bożej, czy jak kto woli Wiarę w Jednego i Jedynego Boga, a o tym mówi ostatnie z Dziesięciu Słów: Iśwarapranidhana, jakie wyryte zostały GROMEM na skałach Himalajów przez Boga bardzo dawno temu. Ofiarowanie (Dhana) Życia (Prana) Bogu (Iśwara)!

Krzyż Isis, może więc nas bardzo wiele nauczyć, tym bardziej, że dla Arjów czyli ludzi Tybetu, Sobota, tak jak dla Semitów od zawsze jest dniem Odpocznienia, Rozkoszy i Przyjemności (Santosza)! Możemy ten prosty symbol nosić zawsze przy sobie na Sercu jako Złoty lub Biały Znak Ścieżki Mocy, jaką wskazuje nam Bogini, zarówno na Wschodzie (Indie), jak i na Zachodzie (Egipt), gdzie są bodaj dwa najgłówniejsze źródła dla duchowej inspiracji wszystkich adeptów Ścieżki Duchowego Rozwoju i Wzrostu. Om!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *