Tematyka Warsztatów

Światło i Życie – Odnowa Duchowa – Odradzanie – Medytacja Transcendentalna – Epoka Wodnika – Sztuka Życia – Wizje i Objawienia – Joga Integralna – Psychosynteza

Programy zajęć obejmują jeden weekend (2 dni) lub okres 3-4 dni z naukami i ćwiczeniami, praktyką w kręgach i parach. Wszystkie zajęcia obejmują podstawowe (wspólne) niezbędne elementy wiedzy i praktyki starożytnych lajów dla postępowania drogą duchowego rozwoju. Wymieniono najczęściej występujące tematy i programy zajęć warsztatowych, seminarium i spotkań. Seminarium to spotkanie o charakterze jedynie wykładowo-zapoznawczym. Programy obejmują studia nad świętymi tekstami Wschodu i Zachodu prowadzone przez aćarjów, ćwiczenia w opanowaniu energii ćakramów i aury według tajemnych nauk mistrzów laja jogi, studia alchemicznej przemiany duchowej z pomocą fioletowego płomienia, elementy duchowego zegara kosmicznego służącego uwalnianiu od złoża dawnych uwarunkowań zapisanych w kosmogramie, naukę o Słowie mówionym wraz z mistyczną modlitwą, medytacją i wizualizacją jako kluczem do wyzwolenia duszy u zarania nadchodzącej epoki wodnika, ścieżkę praktyk duchowego uzdrawiania ludzi i planety według jogi ajurwedy. Można także zapoznać się głębiej ze ścieżką ryszich oraz z naukami o kierowaniu narodem i społeczeństwami planety, tak jak przekazywali to wieszczowie naszego narodu oraz awatarowie planety jacy przyszli do całej ludzkości jak Rama, Dattatreja, Gautama, Jezus, Mohammad, Śankara, Morja, Śirdi Sai Baba i inni. Osoby bardzo głęboko zainteresowane duchowym wyzwoleniem mogą podjąć indywidualne inicjacje w specjalne ścieżki ezoterycznej praktyki okultnej. Podana tematyka obejmuje najbardziej podstawowe programy zajęć ezoteryczno-hermetycznych laja jogi.

 • jedność duchowych nauk wszystkich religii, zjednoczenie wszystkich religii; jedna wiara i jeden cel, choć odmienne metody szczegółowe; celebracja jedności wszystkich religii; zasada zjednoczeniowa i synteza duchowa; istnienie tylko jednej drogi ustanowionej przez Stwórcę – ścieżki ukrytej jako ezoteryka każdej z religii objawionych przez proroków (awatarów);
 • rozwój duchowy, pojęcie guru, znaczenie inicjacji, kierownictwo duchowe; trening rozwoju osobowości, duchowe przebudzenie, metody samorealizacji, odwieczna ścieżka prawości, równowaga wody i ognia, chrzest duchowy i stopnie mistycznej ścieżki; droga duchowa a pokusy i błędy wędrowców oraz ich skutki;
 • symbolika duchowej podróży, tajemna moc mistycznych znaków, magia znaków; podróż do wyższej jaźni (duszy), odsłanianie sfery intuicji; yantra i mandala; cudowna moc leczniczych znaków i symboli; jak uruchamiać potęgę mistycznych symboli;
 • nauka o ćakramach, jak budzić i rozwijać kwiaty lotosu; moc koncentracji na ćakramach, symbolika liczbowa i graficzna ćakramów; lotosy podstawowe i tajemne, metody tantryczne (siedem ćakramów i promieni ewolucji); indywidualny ćakram urodzeniowy i żywioł ewolucji osobowej;
 • moc i potęga dźwięku, wibracje sylab i słów, znaczenie i działanie dźwięków, mistyczne głoski służące duchowemu rozwojowi, magiczna moc inwokacji i recytacji (mantra i dźapas); modlitwa różańcowa i jej potężne efekty; alikwota chórów gregoriańskich; pieśni odnowy ducha świętego;
 • odradzająca moc oddechu, nauka połączonego oddychania, oddechy żywiołów, usuwanie napięć i bloków psychicznych z pomocą sztuki oddychania, relaksacja; oddychanie lecznicze (respiroterapia), oddech w rozwoju duchowym, metody pranajamy, oddech w mistyce chrześcijańskiej, afirmacja i rytm oddechu; oddech życia; sztuka życia z pomocą metod oddechowych;
 • praktyki świadomego umierania i techniki przenoszenia (uwznioślania) świadomości, etapy mistycznej śmierci, brama śmierci w rozwoju duchowym; zjawisko śnienia a śmierć; hierarchie aniołów śmierci; oczyszczanie pociągu do śmierci i uwalnianie od zdarzeń fatalnych (klątw); oczyszczanie doznań sennych i astralu; światy równoległe do ludzkiej egzystencji i zjawiska eksterioryzacji;
 • anioły (dewy) i niebiosa, anioły tradycji wedyjskiej i judejskiej; sposoby przywoływania i zjednywania anielskich istot, metody pracy z aniołami, duchowymi mistrzami i świętymi; niebiańskie przewodnictwo duchowe; sfery i hierarchie niebiańskie; nauki wedy o lokach (światach zamieszkałych) i ich mieszkańcach; inicjacje w anielskie świadomości duchowe i niebiańskie guru jogi;
 • joga klasyczna i metody jej praktyki, świadomość założycieli jogi: Śiwa i Parwati; kontrolowanie (opanowanie) umysłu i zmysłów, wyciszanie mentalnych wrażeń, stan spokojnej i twórczej świadomości (alfa) i jego pogłębianie; podstawowe metody pracy z oddechem, dźwiękiem i światłem; poszerzanie świadomości; klasyczna Maha Joga, a dwanaście ścieżek mistycznej jogi;
 • związki miłosne, życie intymne, transformacja siły rozrodczej; eros, filos i agape; kreowanie (budowanie) związku opartego na szczęściu, przyjaźni i wolności; związki tantryczne (wolne), związki cherubinów (monogamiczne), seks partnerski, przemiana uczuć; leczenie ran starych związków; metody wstrzemięźliwości, seks uświęcony, swoboda ekspresji życia intymnego, bliźniacze płomienie; życie intymne a rozwój duchowy mistyka; tantra maithuna (dla par i związków), także odnajdywanie partnera (-rki);
 • ayurveda (wiedza o zdrowym życiu), joga uzdrawiania i długowieczności czyli droga duchowych uzdrowicieli; medytacje samouzdrawiania; sesje transmisji leczniczego światła; lecznicze oddychanie wazowe; tęczowa terapia kolorami; wodolecznictwo; masaże, zioła, afirmacje, rytuały uzdrawiania; inicjacje na ścieżkę duchowych uzdrowicieli; podróż do raju zdrowia i doskonałości (waidurja);
 • tantra dobrobytu, pomyślności i powodzenia; boskie zasady dobrego prosperowania, prawa sukcesu i pomyślności; przyciąganie współpracowników, zasady samoutrzymania i samowystarczalności, afirmacje dobrobytu, poszukiwanie wewnętrznych skarbów i cudownych wartości; rytuał sukcesu (Lakszmi Pudźa)…