Urodzeni dnia 7 lutego

Wedle odwiecznych zasad astrologii dzień oraz doba zaczynają się punktualnie o wschodzie Słońca, a noc po dniu jest kontynuacją mijającego dnia, energetycznie przynależy do przemijającego dnia i wibracji planety wschodu Słońca. Urodzonych dzieli się na tych urodzonych ze Słońcem nad horyzontem (dziennych) oraz tych urodzonych ze Słońcem pod horyzontem (nocnych). W obszarze, gdzie liczy się daty od północy do północy trzeba pamiętać, że ci urodzeni w czasie między północą a wschodem Słońca przynależą do dnia poprzedniego czyli do daty 6 luty, co nie zawsze jest jasne nawet dla początkujących astrologów. Czas świtu, kiedy kończy się noc aż do wschodu Słońca bywa często przedmiotem dodatkowych wskazówek życiowych dla urodzonych w czasie jego trwania, gdyż jest to czas pogranicza, gdy dzień poprzedni miesza się i przechodzi w następny, czas zmiany z 6 na 7 luty. Osoby urodzone 8 lutego od północy do wschodu Słońca należą jeszcze do typów z 7 lutego, zgodnie z zasadami astrologii urodzeniowej. 

Karol Dickens (1812-1870) 

Dzień 7 lutego – 38/11 dzień roku kalendarzowego, to znak zodiaku Wodnik, jednakże sam znak zodiaku w którym jest Słońce, to zbyt ogólna interpretacja, która dotyczy 1/12 ludzkości, ponad pół miliarda ludzi, a jeśli już analizować znak zodiaku, to także jego dekanat/dekanę (podział na trzy podtypy) oraz stopień (podział na 30 grup). Bardziej szczegółowym sygnifikatorem niż znak zodiaku jest rocznik urodzenia oraz dokładna data urodzenia, w tym dzień urodzenia, a ściślej wibracja liczby dnia urodzenia oraz sumy z dnia i miesiąca urodzenia wedle utrwalonego lokalnie kalendarza. Na ziemi żyją ludzie z okresu ostatnich około 120 lat, a dni w roku jest 365 lub 366 w roku przestępnym. Energię dnia urodzenia modyfikuje energia planetarna dnia tygodnia dając bardziej zindywidualizowany opis urodzonej osoby, co daje 365 razy 7 czyli 2555 wpływów planetarnych (plus 7 w latach przestępnych). 

Z ważnych zasad astrologii badającej horoskop w dniu i godzinie urodzenia, trzeba pamiętać, że o wiele ważniejszym jest wpływ znaku w którym w czasie narodzin był położony Księżyc, niźli wpływ znaku zodiaku w którym było Słońce. Szukając informacji o znaku urodzenia, powinno się brać nie znak w którym położone było Słońce, tylko znak w którym położony był Księżyc. Dzień 7 lutego jest 38-ym dniem w kalendarzu gregoriańskim, zatem wzmacnia i modyfikuje mistycznie wibrację dnia liczbą 11 z tłem 38, mamy zatem 38/1. Do końca roku pozostaje 327 (w latach przestępnych 328) dni. Państwo Grenada – w dniu 7 luty obchodzi Święto Niepodległości. 


7 lutego – horoskop ogólny 

Osoby urodzone w dniu 7 lutego wykazują się wielką wiernością. Potrafią być silnie przywiązane do pewnych wzorców i tradycji z przeszłości. Podczas rozmowy są szczere i otwarte. Ich dusze przejawiają wysoką wrażliwość i delikatność. Należą do indywidualistów, którzy samodzielnie podejmują się realizacji zamierzonych celów, bez patrzenia na pomoc innych. Zdarza im się jednak przejawiać pewne niezdecydowanie w wielu sprawach. W związku małżeńskim potrafią być lojalni i wierni swojemu partnerowi. Dysponują sporym poczuciem humory, który wręcz przechodzi na ludzi z ich otoczenia. Bywają również bardzo pomocni i wykazują się troską wśród potrzebujących. 

Najważniejszą cechę człowieka, który przyszedł na świat w dniu 7 lutego, stanowi jego lojalność. Powoduje ona, że można na nim polegać w każdej sytuacji i jest niezawodny jako przyjaciel. Z cechy tej słynie w swoim środowisku i jest z jej powodu bardzo poważany i szanowany. Poza tym wyróżnia się swoją szczerością, jednak kiedy musiałby powiedzieć coś, czym naruszyłby czyjąś tajemnicę, woli milczeć, ponieważ nigdy nie zdradza cudzych sekretów, nawet jeśli nikt nie prosił go o dyskrecję. Ceni się go również za jego bezpretensjonalny sposób bycia, pogodę ducha i fakt, iż wobec każdego człowieka, z jakim ma do czynienia, zachowuje się bardzo uprzejmie i sympatycznie. Nie lubi jednak okazywać swoich uczuć i nie można go nazwać szczególnie czułym, co może nieco przeszkadzać jego najbliższym, jednak dąsanie się nie ma sensu, gdyż człowiek urodzony 7 lutego po prostu taki jest i nie zamierza się zmieniać, przynajmniej nie w tym punkcie. Ma wielkie ambicje, na zaspokojeniu których bardzo mu zależy i dążeniom tym poświęca znaczną część swojego czasu.

Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w swych działaniach nigdy nie bywa bezwzględny i nie dąży do celu po przysłowiowych trupach, gdyż jest na to zbyt uczciwy i szlachetny. Ma także wrażliwe sumienie i wielką empatię, a to nie pozwala mu na krzywdzenie kogokolwiek z rozmysłem, nawet zaciekłych wrogów. Na co dzień człowiek urodzony 7 lutego jest bardzo opanowany, stateczny i spokojny. Niektórzy zarzucają mu nawet flegmatyczność, jednak nie jest to prawda, choć nie można jednocześnie nie zgodzić się, że jego małomówność może być czasami denerwująca. Bardzo ważna jest dla niego niezależność i nawet jeśli z jakichś powodów będzie musiał czy chciał komuś się podporządkować, na pewno nigdy nie zrobi tego do końca, lecz pozostawi sobie takie miejsce  swoim życiu, do którego nikt poza nim nie będzie miał wstępu i nikt nie będzie mógł nań wpływać. To mądry kompromis między całkowitą niezależnością, przybierającą nieraz postać samowoli, a całkowitym uzależnieniem się od innej osoby, będąca dowodem na wielką inteligencję i ugodowość owej osoby. 

Osoba urodzona 7 lutego ma wszystkie cechy dobrego i prawdziwego przyjaciela. Jest bardzo prawdomówna i nigdy nie zniża się do kłamstwa, nawet w dobrej wierze, lecz jednocześnie jest dyskretna i na pewno nie zdradzi powierzonego jej sekretu. Zawsze można na niej polegać i liczyć na jej pomoc w każdej sytuacji. Ponadto człowiek ten jest bardzo prostolinijny i nie ma skłonności do mataczenia czy krętactwa. Jest sympatyczny i miły, ale nieskory do afiszowania się ze swymi uczuciami i nie lubi też, gdy ktoś próbuje się tak zachowywać w stosunku do niego. Osoby związane z tym człowiekiem mogą więc nierzadko narzekać na brak czułości z jego strony. Nie jest jednakże pozbawiony wrażliwości, przeciwnie, w określonych sytuacjach ujawnia się ona z wielką mocą. Ma szlachetny charakter i ideały, ale niechętnie o nich mówi, gdyż w ogóle odznacza się małomównością. Bardzo ceni sobie samodzielność we wszelkich działaniach jakie podejmuje oraz niezależność życiową – na pewno nie pozwoli się w jakikolwiek sposób krępować nawet najbliższym osobom. Mimo iż zazwyczaj nie ma problemu z angażowaniem się w poważne i trwałe związku, w głębi serca wciąż marzy o wolności, choć nie wiadomo, czy jest to właśnie to, co mogłoby mu dać pełnię szczęścia. Osoba ta jest zazwyczaj wszechstronnie uzdolniona i utalentowana, zwłaszcza w dziedzinach takich jak sztuka, muzyka i języki obce, a przy tym ma wielkie poczucie humoru. Cechy te pogłębiają się z wiekiem człowieka, dodając mu atrakcyjności towarzyskiej i przysparzając wielu przyjaciół. Jego umysł również jest nieprzeciętny, gdyż ani na chwilę nie zwalnia swych obrotów i stale dokonuje analiz i obserwacji otoczenia i wszelkich zjawisk w nim zachodzących. Człowiek urodzony tego dnia odznacza się fenomenalną pamięcią i niemal stuprocentową trafnością dokonywanych przez siebie sądów.

Pozytywy i zalety – 7 luty 

Duża część zalet człowieka urodzonego 7 lutego została już wymieniona powyżej, ponieważ ma on znacznie więcej zalet niż wad i są one u niego znacznie bardziej widoczne niż wszelkie słabostki i przywary. Poza jednak szczerością, wiernością, lojalnością, mądrością i zdolnością do głębokiej przyjaźni, jest on także człowiekiem głęboko wrażliwym na cudzą krzywdę i pełnym empatii. Nie tylko sam nigdy nie posunie się do wyrządzenia komuś krzywdy, ale też nie pozwoli, by ktoś zachowywał się tak w jego obecności, a wykorzystywanie słabszych jest tym, co tępi bezlitośnie i bezwzględnie. Ma wiele różnorakich talentów, które stara się rozwijać, by nie marnować darów, jakimi został obdarowany, ale jednocześnie zachowuje się bardzo skromnie – nigdy nie bywa zarozumiały ani nie wywyższa się w stosunku do mniej od siebie mądrych czy zdolnych osób, nawet gdyby miał po temu wszelkie powody, co najczęściej ma miejsce. Posiada także nieprzeciętne poczucie humoru, ale ma też w nim wielkie wyczucie – nie poczuwa się do kpin czy niewybrednych żartów na temat kogoś, kto mógłby poczuć się tym urażony.

Wady i słabości – 7 luty 

Jak każdy, człowiek ten nie jest oczywiście pozbawionych pewnych wad. Można do nich zaliczyć skłonność do wyszydzania słabostek i ułomności innych oraz niezdecydowanie, zwłaszcza w przypadku podejmowania ważnych życiowych decyzji. Jeśli chce się do czegoś go przekonać, trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować się na długie namawianie i wielokrotne perswazje, a i tak nie zawsze przynoszą one pożądany skutek. Przez to niezdecydowanie często marnuje ważne życiowe okazje i szanse na szczęście lub sukces finansowy. Największą wadę człowieka, który przyszedł na świat w dniu 7 lutego, bezsprzecznie stanowi jego częste wielkie niezdecydowanie, wahanie. Powoduje ono, że może być trudno mu podjąć jakąkolwiek, nawet zupełnie mało ważną decyzję. Bardzo długo się waha i ogląda dane zagadnienie pod każdym możliwym kątem, co zajmuje mu ogromnie dużo czasu, jednak taka zwłoka bardzo mu odpowiada, bo daje mu złudzenie, że dzięki temu będzie pewien dokonanego wyboru, ale nie jest to prawda i ostatecznie nigdy nie jest do końca przekonany o słuszności podejmowanych przez siebie działań czy decyzji. Ponadto ta zwłoka powoduje, że często przechodzą mu koło nosa ważne życiowe okazje i marnuje wielkie szanse niemal we wszystkich dziedzinach swojego życia, co napawa go rozgoryczeniem i każe mu myśleć, że ma pecha w życiu, podczas gdy sam jest przyczyną swoich problemów i niedostatków osiągnięć. Ma on też wielkie skłonności do zazdrości, zwłaszcza na gruncie uczuciowym, ale nigdy nie chce na ten temat rozmawiać i za nic nie przyzna się do tego, co czuje, lecz zacina się w swoim gniewie i nieraz przez to wpędza się w depresję lub samotność. Może to mieć też bardzo zły wpływ na jego związek, a nawet być przyczyną jego rozpadu. 

Predyspozycje osób z 7 lutego 

Przeznaczeniem człowieka urodzonego w dniu 7 lutego bardzo często staje się funkcja obrońcy uciśnionych i pokrzywdzonych. Posiada do tego wrodzone predyspozycje, ponieważ posiada niebywałą wrażliwość, empatię i lubi pomagać pokrzywdzonym, bo daje mu to poczucie, że robi coś ważnego i jest komuś potrzebny. Dlatego też często wiąże swoje życie zawodowe z działalnością humanitarną i jest tak pochłonięty tymi zajęciami, że wykraczają one poza jego pracę i nieraz może zaniedbywać swoje życie rodzinne. U kobiety urodzonej 7 lutego tendencje te objawiają się głównie  w jej instynkcie macierzyńskim i tym, że wszystkie swoje działania poświęca trosce o najbliższych. Doskonale wywiązuje się z roli matki, żony i gospodyni domowej, a ponadto znajduje w tym większą satysfakcję niż mogłaby jej dać kariera zawodowa, dlatego zazwyczaj w ogóle o niej nie myśli, spełniając się jedynie w domu, co pozwala jej zaoszczędzić wielu trudów i stresu, gdyż zajęcia, jakim się oddaje, mogą jej dać jedynie radość z poczucia, że jest potrzebna swym najbliższym i może liczyć na ich wdzięczność i oddanie. 

Cechy szczególne 7 lutego 

zawody męskie: krawiec, fizyk, zegarmistrz

zawody żeńskie: piosenkarka, stewardesa, manikiurzystka

kolory: złoty, morski, groszkowy; arbuzowy

zwierzę: pancernik

kamień: karneol

charakter: prawdomówny, dyskretny, prostolinijny, miły, sympatyczny, skryty, szlachetny, utalentowany

roślina: kalia

Kto urodził się dnia 7 lutego

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu starej astrologicznej książki Jana Starży – Dzierżbickiego, “Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku”, Warszawa 1938 r. 

Utalentowany, wrażliwy – wierny jest w przyjaźni. Można na nim polegać.

Umie być szczery, nie zdradzając jednak tajemnic. Prosty w zachowaniu się – jest pilny, sympatyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły.

Ambitny, wrażliwy – ma szlachetne tendencje i na ogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nierzadko skłonność do małomówności.

Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu zamieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego z subtelnym poczuciem humoru, co wzrasta z wiekiem.

Umysł jego jest niezwykle ruchliwy i obrotny, obdarzony świetnym darem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia artyzmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym.

Jego wady – to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzięki temu człowiek urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazie życiowe niewykorzystane. Długo trzeba go namawiać, aby się czegoś posłuchał.

Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję.

Kobieta urodzona dnia tego jest gospodarna, pracowita, wytrwałam i lubi życie domowe. Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi drogami – a mimo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna.

W pożyciu małżeńskim człowiek urodzony dnia tego – okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i humanitaryzm mogą go uczynić obrońcą upośledzonych i pokrzywdzonych.

Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, analfabetów – i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzyj, jakie nierzadko wywołują opozycję w jego otoczeniu. Poszukuje przede wszystkim aby wyjaśnić swą analizą, fakty życia codziennego. W swych badaniach jest nieustraszony – nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów. 

Pogranicze  z z nocy dnia 6 lutego 

Wiele osób urodzonych formalnie 7 lutego, ale w nocy, między północą, a wschodem Słońca, będzie mieć niektóre przynajmniej cechy z dnia 6 luty. Osoby urodzone 6 lutego posiadają bardzo wrażliwe dusze. Łatwo można ich skrzywdzić przy pomocy słów. Mimo to dysponują bardzo silnym charakterem, który pomaga im przezwyciężyć wszelkie napotkane przeszkody. Zdarza im się jednak, że mają problemy z podjęciem właściwej decyzji, z uwagi na częste zawahania. Bardzo wysoko cenią sobie dobra materialne, do których przywiązują wysoką wagę. Należą do osób dość tolerancyjnych i spokojnych. Często próbują narzucić swoje zdanie innych, co może być przyczyną kłótni, związanej z różnicy zdań. Lubią przyrodę, przez co mogą interesować się zielarstwem, a nawet całą medycyną, szczególnie naturalną. 

Imieniny 7 lutego obchodzą 

Alfons 

Antoni 

Egidia 

Egidiusz 

Eugenia 

Idzi 

Jakub 

Jan 

Mojżesz

Partenia 

Parteniusz

Romeusz 

Romuald

Rozalia

Ryszard 

Sulimir

Sulisław

Teodor

Wilhelm

Najsławniejsi z urodzonych 7 lutego 

* Tomasz More (1478) angielski mistyk, pisarz i święty okultysta; 

* Karol Dickens (1812) – brytyjski pisarz nowelista; 

* Karol Wedel (1813) – niemiecki cukiernik przedsiębiorca; 

* Jean-Frédéric Frenet (1816) – francuski matematyk; 

* William Huggins (1824) – brytyjski astronom, odkrywca kosmosu

* Dymitr Mendelejew (1834) – rosyjski chemik, twórca układu okresowego, tablicy Mendelejewa; 

* Alfred Adler (1870) – austriacki psychiatra, psycholog, pedagog; 

* Godfrey Harold Hardy (1877) – brytyjski matematyk, teoria liczb i analiza matematyczna, mentor dla Srinivasa Ramanujan’a; 

* Joseph Algernon Pearce (1893) – kanadyjski astrofizyk, badacz struktury Drogi Mlecznej i gwiazd typu O; 

* Oleg Antonow (1906) – rosyjski konstruktor lotniczy, znany z popularnych samolotów AN; 

* Max Bense (1910) – niemiecki filozof, matematyk, pisarz, filozofia nauki, semiotyka, logika, estetyka; 

* S. Ramachandran Pillai (1938) – przywódca umiarkowanych indyjskich komunistów; 

Ryszard Z. Matuszewski (1962) – polski ezoteryk, jogin, pisarz, poeta, mistyk, okultysta, nauczyciel medytacji i rozwoju duchowego; działacz społeczny na rzecz ofiar terroru, gwałtu i pedofilii; 

Urodzili się w dniu 7 lutego – Sławni ludzie 

 574 – Shōtoku (Umayado, Kamitsumiya), książę, syn cesarza Yōmei, regent Japonii, protektor buddyzmu (zm. 622) 

1102 – Księżna Matylda (Maude), angielska księżniczka i córka króla Henryka I, cesarzowa Niemiec, żona Henryka V Cesarza Niemieckiego (zm. 1167)

1478 – Tomasz More (Sir Thomas More), angielski myśliciel, pisarz, humanista, okultysta, polityk, święty (zm. 1535)

1612 – Thomas Killigrew, angielski dramatopisarz (zm. 1683)

1622 – Wiktoria della Roverre, księżniczka Urbino, wielka księżna toskańska (zm. 1694) 

1693 – Anna Iwanowna, księżniczka, cesarzowa Rosji  (zm. 1740)

1741 – Johann Heinrich Füssli, szwajcarski malarz, rysownik, poeta (zm. 1825)

1750 – Romuald Giedroyć, polski generał, wolnomularz (zm. 1824)

1753 – Rhijnvis Feith, holenderski pisarz, poeta (zm. 1824) 

1795 – Anders Fryxell, szwedzki duchowny protestancki, historyk (zm. 1881) 

1803: 

Romuald Hube, polski historyk, prawnik (zm. 1890)

Hilary Walenty Meciszewski, polski publicysta, reżyser teatralny, polityk (zm. 1855)

1804: 

John Deere, amerykański kowal, przemysłowiec, wynalazca (zm. 1886)

Mykoła Markewycz, ukraiński i rosyjski historyk, etnograf, poeta, kompozytor (zm. 1860)

1809 – Frederik Paludan-Müller, duński pisarz i poeta (zm. 1876)

1812 – Karol Dickens (Charles Dickens), brytyjski pisarz, nowelista (zm. 1870)

1813 – Karol Wedel, niemiecki cukiernik, przedsiębiorca (zm. 1902)

1814 – Romuald Żurowski, polski szlachcic, powstaniec (zm. 1883)

1816: 

Józef Bohdan Dziekoński, polski pisarz, grafik (zm. 1855)

Jean-Frédéric Frenet, francuski matematyk (zm. 1900)

1817 – LeRoy Pope Walker, amerykański (konfederacki) generał, polityk (zm. 1884)

1819 – Augustine Wedel, francuski lekarz, polityk, pisarz (zm. 1897)

1824 – William Huggins, brytyjski astronom, odkrywca kosmosu (zm. 1910)

1834 – Dymitr Mendelejew, rosyjski chemik, twórca tablicy Mendelejewa 

1837 – José Jiménez Aranda, hiszpański malarz (zm. 1903)

1840:

Charles Warren, brytyjski oficer, komisarz londyńskiej policji miejskiej (zm. 1927)

Bronisława Wolska, polska aktorka (zm. 1926)

1842 – Alexandre Ribot, francuski polityk, premier Francji (zm. 1923)

1846 – Władimir Makowski, rosyjski malarz (zm. 1920)

1848:

Edward Romuald Bogusławski, polski historyk, publicysta (zm. 1917)

Adolf Weil, niemiecki lekarz (zm. 1916)

1853 – Eduard Schnack, austriacki mistrz kominiarski, botanik-samouk, kolekcjoner, muzealnik, działacz społeczny, filantrop (zm. 1941)

1854 – Nikołaj Kruzensztern, rosyjski generał kawalerii (zm. 1940)

1857 – Alfred Lyttelton, brytyjski arystokrata, polityk, krykiecista, piłkarz (zm. 1913)

1858 – Amédée-François Lamy, francuski wojskowy, podróżnik (zm. 1900)

1862 – Bernard Maybeck, amerykański architekt (zm. 1957)

1863 – Mieczysław Sołtys, polski kompozytor, dyrygent, pedagog (zm. 1929)

1867 – Laura Ingalls Wilder, amerykańska pisarka (zm. 1957)

1870 – Alfred Adler, austriacki psychiatra, psycholog, pedagog (zm. 1937)

1871 – Wilhelm Stenhammar, szwedzki kompozytor, pianista, dyrygent (zm. 1927)

1872 – Czesław Klarner, polski inżynier, technolog, polityk (zm. 1957)

1873:

Thomas Andrews, irlandzki konstruktor statków i architekt, projektant Titanica (zm. 1912)

Charles Dixon, brytyjski tenisista (zm. 1939)

1876 – Romuald Jałbrzykowski, polski duchowny katolicki, arcybiskup wileński (zm. 1955)

1877:

Camillo Caccia Dominioni, włoski kardynał (zm. 1946)

Godfrey Harold Hardy, brytyjski matematyk (zm. 1947)

Feliks Nowowiejski, polski kompozytor, dyrygent (zm. 1946)

1880:

Henryka Frenkel, polska lekarka pediatra pochodzenia żydowskiego (zm. 1939)

Gustaw Manitius, polski duchowny luterański (zm. 1940)

1884 – Achille Liénart, francuski duchowny katolicki, biskup Lille, kardynał (zm. 1973)

1885:

Sinclair Lewis, amerykański pisarz (zm. 1951)

Hugo Sperrle, niemiecki feldmarszałek (zm. 1953)

1887 – Néstor Martín-Fernández de la Torre, hiszpański malarz (zm. 1938)

1888 – Romuald Zerych, polski rzeźbiarz (zm. 1964)

1889 – Harry Nyquist, amerykański inżynier elektryk, naukowiec, wynalazca pochodzenia szwedzkiego (zm. 1976)

1890 – Serafino Mazzarocchi, włoski gimnastyk (zm. 1961)

1891:

Erik Bryggman, fiński architekt (zm. 1955)

Jan Sunderland, polski fotografik, krytyk sztuki (zm. 1979)

1892:

Guido Boni, włoski gimnastyk (zm. 1956)

Karel Opočensky, czechosłowacki szachista (zm. 1975)

Jan Smeterlin, polski pianista (zm. 1967)

1893 – Joseph Algernon Pearce, kanadyjski astrofizyk (d. 1988)

1895 – Anita Stewart, amerykańska aktorka, producentka filmowa (zm. 1961)

1896:

Jakub Kagan, polski kompozytor pochodzenia żydowskiego (zm. 1942)

Christian Thomas, duński gimnastyk (zm. 1970)

1897 – Romuald Adam Cebertowicz, polski inżynier, hydrotechnik (zm. 1981)

1898 – Roman Turek, polski pisarz, żołnierz AK (zm. 1982)

1904 – Ryszard Danielczyk, polski duchowny luterański, redaktor, działacz narodowy na Górnym Śląsku (zm. 1943)

1905:

Kazimierz Rusinek, polski polityk (zm. 1984)

Ulf von Euler, szwedzki fizjolog (zm. 1983)

1906:

Oleg Antonow, rosyjski konstruktor lotniczy (zm. 1984)

Puyi, Henry P’u-i, ostatni cesarz Chin, maskotka polityczna Manchukuo (zm. 1967)

1907 – Walenty Szwajcer, polski nauczyciel, odkrywca osady kultury łużyckiej w Biskupinie (zm. 1994)

1808 – Manmath Nath Gupta, indyjski pisarz rewolucyjny, historyczny i fantastyczny (zm. 2000) 

1909:

Lech Piwowar, polski poeta, krytyk literacki, tłumacz (zm. 1940)

Anna Świrszczyńska, polska pisarka (zm. 1984)

1910 – Max Bense, niemiecki filozof, matematyk, pisarz (zm. 1990)

1914 – Ramón Mercader, kataloński agent NKWD, zabójca Lwa Trockiego (zm. 1978)

1915:

Eddie Bracken, amerykański aktor (zm. 2002)

Teoktyst I, rumuński duchowny prawosławny, patriarcha Rumunii (zm. 2007)

1918 – Wanda Piłsudska, polska lekarka, psychiatra, działaczka emigracyjna, córka Józefa (zm. 2001)

1921:

Lazër Filipi, albański aktor

Stanisław Lenartowicz, polski reżyser filmowy (zm. 2010)

1923:

Dora Bryan, brytyjska aktorka (zm. 2014)

Jiří Pelikán, czechosłowacki polityk (zm. 1999)

1925 – Liu Binyan, chiński pisarz (zm. 2005)

1926:

Henryka Biedrzycka, polska reżyser dubbingowa (zm. 2012)

Konstantin Fieoktistow, rosyjski kosmonauta i inżynier (zm. 2009)

Estanislao Esteban Karlic, argentyński duchowny katolicki, arcybiskup Parany, kardynał

Mark Tajmanow, rosyjski szachista, pianista

1927 – Juliette Gréco, francuska piosenkarka

1928 – Jerzy Bączek, polski aktor (zm. 2013)

1929 – Alejandro Jodorowsky, chilijski pisarz, reżyser filmowy, aktor

1932:

Romuald Grąbczewski, polski szachista (zm. 2005)

Alfred Worden, amerykański astronauta

1934:

Edward Fenech Adami, maltański polityk, premier i prezydent Malty

King Curtis, amerykański saksofonista jazzowy (zm. 1971)

Earl King, amerykański gitarzysta i wokalista bluesowy (zm. 2003)

1935:

Heinz Czechowski, niemiecki pisarz

Antoni Nurzyński, polski operator filmowy (zm. 1974)

1938:

Krzysztof Kulicki, polski pisarz

Cayetano Ré, paragwajski piłkarz (zm. 2013) 

S. Ramachandran Pillai, przywódca indyjskich komunistów 

1939 – Ewa Krzyżewska, polska aktorka (zm. 2003)

1940:

Jean-Charles Descubes francuski duchowny katolicki, arcybiskup Rouen, prymas Normandii

Toshihide Maskawa, japoński fizyk, laureat Nagrody Nobla

Agostino Superbo, włoski duchowny katolicki, arcybiskup Potenzy

Tony Tan Keng Yam, singapurski matematyk, polityk, prezydent Singapuru

1941 – Ryszard Latko, polski pisarz

1942 – Ivan Mládek, czeski piosenkarz, kompozytor

1944:

Witi Ihimaera, maoryski pisarz

Mario Tullio Montano, włoski szablista

Antoni Wit, polski dyrygent

1945 – Pete Postlethwaite, brytyjski aktor (zm. 2011)

1946:

Héctor Babenco, brazylijski reżyser filmowy

Krzysztof Machowski, polski aktor

1947:

Wayne Allwine, amerykański aktor (zm. 2009)

Flemming Jørgensen, duński piosenkarz, aktor (zm. 2011)

1948 – Aneta Łastik, polska piosenkarka

1949:

Grzegorz Kędzierski, polski operator filmowy

Alan Lancaster, brytyjski muzyk, członek zespołu Status Quo

1951 – Christian Tissier, francuski nauczyciel aikido

1952:

Aleksander Machalica, polski aktor

Vasco Rossi, włoski piosenkarz

1953 – Krzysztof Żabiński, polski polityk

1954 – Dieter Bohlen, niemiecki muzyk, kompozytor, wokalista, producent muzyczny

1955:

Miguel Ferrer, amerykański aktor

Romuald Kamiński, polski duchowny katolicki, biskup ełcki

1956 – Andrzej Nowak, polski hokeista (zm. 2013)

1958 – Giuseppe Baresi, włoski piłkarz

1959:

Christine Angot, francuska pisarka

Karel Mokrý, czeski szachista

1960:

James Spader, amerykański aktor

Urszula, polska wokalistka

1961 – Maria Probosz, polska aktorka (zm. 2010)

1962

José Carlos da Costa Araújo, brazylijski piłkarz (zm. 2009)

Salvatore Antibo, włoski lekkoatleta, biegacz długodystansowy

Garth Brooks, amerykański piosenkarz, muzyka contry, gitarzysta, autor tekstów piosenek 

David Bryan, amerykański muzyk, pianista, członek zespołu Bon Jovi 

Eddie Izzard, komik 

Alan Sippy, cricketer (dashing Bombay lefty batsman of 1980’s) 

Ryszard Z. Matuszewski (Lalitamohan, Mohan), ezoteryk, jogin, światowej sławy okultysta, mistrz medytacji i uzdrawiania, pisarz i poeta 

1963 – Heidemarie Stefanyshyn-Piper, amerykańska astronautka

1964: 

Piotr Antczak, polski aktor

Jacek Podsiadło, polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, publicysta

Daviz Simango, mozambijski polityk

1965:

Adam Kamień, polski aktor

Chris Rock, amerykański aktor, komik, reżyser, scenarzysta, producent filmowy

1968 – Sully Erna, amerykański wokalista, perkusista, członek zespołu Godsmack

1969 – Renata Dancewicz, polska aktorka

1970:

Marzena Komsta, polska kompozytorka

Anna Królikiewicz, polska artystka współczesna

1971:

Marek Koźmiński, polski piłkarz

Natalie Obkircher, włoska saneczkarka

1972:

Stephanie Cook, brytyjska pięcioboistka nowoczesna

Aldona Dąbrowska, polska piosenkarka

1973 – Gerd Siegmund, niemiecki skoczek narciarski

1974:

Iwona Guzowska, polska pięściarka, kick-boxerka, polityk, poseł RP

Emma McLaughlin, amerykańska pisarka

Steve Nash, kanadyjski koszykarz

Nujabes, japoński muzyk, producent hip-hopowy (zm. 2010)

Siergiej Wołkow, rosyjski szachista

James Yancey, amerykański raper, producent hip-hopowy (zm. 2006)

1975:

Wes Borland, amerykański gitarzysta, członek zespołu Limp Bizkit

Rémi Gaillard, francuski komik

1977 – Mariusz Pudzianowski, polski strongman

1978 – Ashton Kutcher, amerykański aktor

1979 – Aleksander Mendyk, polski gitarzysta, członek zespołu Acid Drinkers (zm. 2008)

1980:

Duncan Grant, nowozelandzki wioślarz

David Mateus, portugalski rugbysta

Diogo Mateus, portugalski rugbysta

Simone Raineri, włoski wioślarz

Magdalena Schejbal, polska aktorka

1982 – Nicola Spirig, szwajcarska triathlonistka

1983:

Eis, polski raper

Malcolm Howard, kanadyjski wioślarz

Christian Klien, austriacki kierowca wyścigowy

Federico Marchetti, włoski piłkarz, bramkarz

Mark Oldershaw, kanadyjski kajakarz, kanadyjkarz

Ryan St. Onge, amerykański narciarz dowolny

1984:

Małolat, Michał Tadeusz Kapliński, polski raper 

Maxime Remy, francuski skoczek narciarski

1985 – Tina Majorino, amerykańska aktorka

1986:

Deanna Casaluce, kanadyjska aktorka

Maksim Rakow, kazachski judoka

Lina Stančiūtė, litewska tenisistka

Pippa Wilson, brytyjska żeglarka sportowa

1987: 

Monika Brodka, polska piosenkarka

Kerli Kõiv, estońska piosenkarka

1988 – Nikola Fraňková, czeska tenisistka

1989 – Elia Viviani, włoski kolarz szosowy i torowy

1990 – Rebecca Ward, amerykańska szablistka

1991 – Zhou Yimiao, chińska tenisistka

1997 – Anhelina Kalinina, ukraińska tenisistka

Ludzie medytujący, wrażliwi na wibracje energetyczne, dobrze jak pomedytują trochę ze swoimi duchowymi bliźniakami z tego samego dnia urodzenia, co często wspiera indywidualny rozwój człowieka i jest bardzo dobrym źródłem inspiracji. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *