Wielkie Wtajemniczenie (8)

Zajmiemy się dzisiaj Pierwszym Wielkim Wtajemniczeniem. Przygotowanie do tej Inicjacji zawarte jest w seriach ćwiczeń Pierwszej Klasy Jogi. Zwięzłe Mistyczne Wskazówki dla tej pracy zawiera pierwszy rozdział podręcznika Patańdźalego znanego jako “Jogasutra”. Mowa więc o tym, co zwykle robimy, czyli o SAMADHI-PADAH.

Pierwsze Wielkie Wtajemniczenie jest chwilą, w której człowiek przestaje być takim zwykłym człowiekiem. Staje się Świętym, Oświeconym, Zbawionym. Jest Pielgrzymem Pana (sanskr. PARIWRADŹAKA). Wstępuje się w tym procesie do Świętych Obcowania, do Wielkiego Białego Braterstwa. Nie jest to powód do dumy, lecz do pracy, która staje się dzięki temu bardzo intensywna, dlatego wielu Mistrzów zwie swych wtajemniczonych podopiecznych “pracownikami” lub “służebnikami”.

Działania zgodne z prawami Natury są oznaką ich działalności, zaś wskazywanie Celu, Kierunku i Środków, niejako Życiową Misją. Najpierw jednak proces oczyszczenia wybiela szaty świadomości aspiranta. Przyłączenie do Kręgu Wtajemniczonych poprzedza okres próbny. Rozliczne kursy duchowe, modlitewne, medytacyjne czy świadomościowe służą temu celowi. Jest to Ścieżka Próbna zwana też Przygotowawczą. Wtajemniczenie to punkt zwrotny w rozwijaniu swojego potencjału Bycia Obrazem Boga. Trzeba być dobrym obrazem swego Źródła, aby nastąpiła z Tego Źródła Inicjacja. Daje ona Moc przekazywania błogosławieństwa. Jest to wielki charyzmat, cudowny dar.

Wiele praktyk i działań przybliża chwilę przejścia na wyższy Krąg Życia. Zgodnie z przekazem Laja jest dziewięć Kręgów Życia, o których można cokolwiek powiedzieć. Zwyczajna ludzkość znajduje się na czwartym Kręgu Życia. Jest to Krąg Wtajemniczeń Serca. Trzy poprzednie Kręgi obejmują odpowiednio Królestwo Mineralne, Roślinne i Zwierzęce. Krąg bezpośrednio wyższy, ku któremu zmierzają ludzie pragnący przybliżyć się do Boga jest Kręgiem Duchowym, piątym, Kręgiem Gwiazdy.

Każdy kto wykona niezbędną pracę duchową nad własnym rozwojem, nad psychiką i nad ciałem, przejdzie Wtajemniczenie, by wstąpić w nurt, w potok Piątego Kręgu Życia. Inicjacyjna Szkoła Boskiego Życia prowadzona przez Świetliste Braterstwo rozpoczyna się Pierwszym Wtajemniczeniem. Dalszy rozwój obejmuje Wtajemniczenia, aż do Piątego. Cztery Wielkie Inicjacje są następstwem należytego przygotowania. Cztery kolejne rozdziały Jogasutr Patańdźalego zwięźle wprowadzają w aspekty pracy dla osiągnięcia Łaski tych Świętych Inicjacji.

Duchowe Braterstwo, Zgromadzenie Hierarchii dzierży berło Inicjacji, posiada Moc przekazywania tego Wielkiego Błogosławieństwa. Wielkie Wtajemniczenia zależne są od rozwoju głębokiej łączności z Panem i Bogiem wewnątrz Serca, którego jak pamiętasz zwiemy Iśwara. Wielce pomocną jest praktyka Gurujogi. Pięć Wielkich Inicjacji przychodzi poprzez wewnętrzną Wyższą Jaźń, Boską Duszę – Puruszę.

Purusza, zwana też Klejnotem Jutrzenki, to Twoja własna Wyższa Jaźń, Pierwotna Natura w swej własnej formie. Iśwara to ideał Boga, który reprezentuje linię rozwoju człowieka aż do chwili, gdy osiąga on swój własny pierwotny kształt. Purusza jest tym, co otrzymuje Wielką Inicjację. Materia ciała i umysłu (psychiki) jest tym, co doświadcza wrażeń otrzymania tej ogromnej łaski.

Bezpośrednio ponad zwykłą, przeciętną ludzkością istnieją dwa Kręgi Życia (dwie fale świętego istnienia), a przebywają na nich Istoty, które bliżej są celu wędrówki, niż wszyscy pozostali. Błękitne Koło to inaczej Piąty Krąg Życia zwany też Kręgiem Duchowym. Białe Koło to Szósty Krąg Życia zwany też Kręgiem Mistrzów Mądrości. Szósty Krąg nazywany jest też Lożą Błękitną, a gromadzi, łączy, zrzesza tych, którzy ukończyli wędrówkę po Kręgu Błękitnym. Trzecie Wielkie Wtajemniczenie rozpoczyna Krąg Mistrzów Mądrości. Odpowiada to owocowi w Trzeciej Klasie Jogi (Wibhuti-padah), jeśli została należycie ukończona.

Siódmy Krąg Życia to inaczej Loża Biała. Przynależą tam Istności, które ukończyły naukę i praktykę Białego Koła (Loży Błękitnej). Piąta Wielka Inicjacja, której Bóg i Pan wraz z Hierarchią udziela Puruszy, wprowadza do Loży Białej. Nazywamy Białą Lożę – Kręgiem Ewolucji Boskich Istot.

Kto zechce wejść w strumień duchowego życia, musi przekroczyć najwyższy punkt na Kręgu Ludzkim. Urzeczywistnienie prawdziwie Ludzkiego Życia i w końcu jego przekroczenie jest warunkiem koniecznym. Człowiek staje się wtedy Pielgrzymem, Wędrowcem Pana. Tajemne Misteria wprowadzające na Odwieczną Ścieżkę są Skarbami każdej duchowej tradycji.

Koło Oczyszczenia przechodzi każdy, jako Ścieżkę Próbną (Przygotowania) zwaną też Uczniostwem, przed pierwszym Wielkim Wtajemniczeniem. Zwykle terminem Prawdziwy Uczeń określa się tych, którzy otrzymali Pieczęć Inicjacji, a terminem Kandydat (Aspirant, Uczeń Próbny) tych, którzy przygotowują się na tę chwilę. Pomocna dłoń starszych Braci i Sióstr Hierarchii jest ciągle wyciągnięta do ludzkości, do Ciebie. Bóg czeka na Ciebie i woła: “Przyjdź”.

Tajemnicą jest wszystko, co niepoznane. Jeśli stawiasz pytania, otrzymujesz odpowiedzi. Tylko pytający otrzymują odpowiedzi. Tylko szukający znajdują drogę i jej spełnienie. Ci, którzy poszli Drogą, sami się stali Drogą. Budda nie jest różny od Drogi, Jezus nie jest różny od Drogi, Rama nie jest różny od Drogi. Oświeceni trzymają w górze pochodnię Światłości, która poszukującym rozjaśnia Mroki Ciemności. Każda Jaśniejąca Dusza może opowiedzieć jak spełniła swój Cel. Tak powstawały Święte Pisma.

Lotos Serca (sanskr. Anahata Padma) odczuwa najmocniej każde z Wtajemniczeń. Ścieżka Próbna (Krąg Oczyszczenia) to praca nad trzema zewnętrznymi płatkami Kwiatu Serca. Trzy płatki, rodzaje energii, to:

  1. złocisto-żółty,
  2. czerwonawo-różowy,
  3. niebiesko-błękitny.

Otwarcie Serca, aż Trzy Płatki rozwiną się w pełni, oznacza przygotowanie się, oczyszczenie do Wtajemniczenia. Wibrowanie prańawy, świętego dźwięku, słowa AUM pobudza Serce do pracy we właściwym kierunku. Zwyczajne, głębokie i powolne oddychanie składające się z wdechu i wydechu skutecznie uwalnia ciężary Serca, aby mogło ono zakwitnąć.

Każda religia, każda duchowa tradycja, wspomina w jakiś sposób o Sercu i przygotowuje Serce dla Łaski Wtajemniczenia. Zatwardzanie Serca utrudnia rozwój tego Kwiatu Lotosu i uniemożliwia przyjęcie energii Inicjacji. Pierwszy aspekt Kręgu Oczyszczania to Nauka (Właściwy Pogląd), drugi aspekt to Praktyka (Właściwa Medytacja), trzeci aspekt to Synteza (Właściwe Działanie). Potem przychodzą Owoce Łaski, zwane w jodze Śiwa Siddhis.

Pierwszy aspekt okazuje się w poszukiwaniach, drugi w gorliwości wypełniania, a trzeci błyska uniwersalizmem i widzeniem całości. Człowiek jest owocem pracy energii w trzech królestwach: mineralnym, roślinnym i zwierzęcym. Istnieje analogia do Serca. Pierwsze Wtajemniczenie jest kresem człowieczeństwa.

Serce zawiera w sobie powtórzony cykl rozwoju ewolucyjnego całej Natury. Kolejność jednakże jest odwrócona. Jeśli w ewolucyjnym cyklu najpierw jest elementarna praca minerałów, a świadomość zwierzęca wyłania się na końcu, tak w sercu najpierw rozpoczynamy od umysłu – który pojawił się jako skutek naturalnej ewolucji. W Sercu wszystko wzrasta dzięki paliwu czerpanemu z przemiany myślącego umysłu.

Człowiek w pierwszej fazie zainteresuje się światem zwierzęcym. Uwolni się od zwierzęcych emocji takich jak agresja, wrogość, lęk, ksobność, czyli skrajnie egoistyczne nastawienie na siebie czy zazdrość. Pierwsza faza Kręgu Oczyszczenia wiążąc Serce ze splotem słonecznym i żołądkiem skłoni się ku jarstwu. Miłość do zwierząt będzie idealnym motywem rozwoju duchowego.

W drugiej fazie przybliżysz się do świata roślinnego, do świadomości drzew, traw i kwiatów. Pracujący w drugim aspekcie często wędrują na łono przyrody, gdzie trwają w harmonii ze światem roślinnym i wodnym przy tej samej okazji. Świat roślinny jest związany ze światem żywiołu wody. W rozwoju roślin odkrywana jest własna droga do celu. Symbol kwiatu jest symbolem metamorfozy sfery emocji i uczuć. Przemiana całej emocjonalnej sfery ludzkich doznań, w tej fazie właśnie, ma swoje miejsce. Piękno może być nutą kluczową dla otwarcia drugiego płatka serca.

W trzeciej fazie człowiek skłoni się do świata minerałów, kamieni szlachetnych i kryształów. Zwykła skała lub kamień może wiele mówić o tym, co było Pierwotną Świadomością. Kryształowo Czysta Świadomość może być wiodącym tematem praktyki. Odkrywanie uniwersalnych praw i połączeń będzie oznaką działania. Wielka aktywność będzie jakby siłą i energią ziemi skumulowaną we własnej, krystalicznej, czystej jakości Serca, własne Serce jaśnieje jakby diament.

Tylko człowiek rozwija wiedzę o sobie samym. Możesz osiągnąć pełnię świadomości JESTEM (JAM JEST). Jest to Imię Boga objawione Mojżeszowi (hebr. EHIEH). Jest to Najwyższe Imię Boga (Elohim) czczone przez tradycję żydowską. Muzułmanie to JESTEM uwielbiają dokładnie w tym samym znaczeniu. Bóg jest Istniejącym (arab. ALLAH al-Qajjum). Jezus mówi o sobie JAM JEST podkreślając rangę i ważności JESTEM w chrześcijaństwie. Pełnię świadomości swojego bytu podkreśla się też w naukach wedyjskich i hinduskich (sanskryt. OM AHAM).

Jesteś obrazem Całości. Bóg (Brahman) jest Wszechobecny. Nie ma miejsca, gdzie by Go nie było. Wszystkie sprawy są Bogu znane. Te same prawa obowiązują w całym wszechświecie. Ryta to odwieczne prawo i naczelna zasada wszystkich rzeczy. Przykazania wynikają z pierwszej zasady. Jedność wszystkich praw zostaje uchwycona wraz z pierwszą zasadą wszystkiego.

Jesteś obrazem Całości. Każda Całość ma swoje Centrum, ośrodek dowodzenia. Jeśli mózg jest Twoim Centrum, to Słońce jest mózgiem systemu słonecznego. Wszechświat jako Całość też ma swój mózg. Interesującym będzie dla nauki odkrycie Centrum całego wszechświata. A gdzie jest mózg istności zwanej Bogiem, Brahmą?

Przemieniając siebie można zmienić siebie wraz ze swoim otoczeniem. Jeśli nie ma zmian w Twoim otoczeniu (środowisku), to znaczy, że Ty się nie zmieniłeś(łaś) jako osoba. Zmiana wewnątrz Ciebie natychmiast odbija się w otoczeniu. Jest to prawo zwierciadła. Im mocniejsza zmiana w Tobie, tym wyraźniejsze odbicie w otoczeniu. Prawo sprzężenia zwrotnego to inaczej zasada lustra. Prosta praca nad sobą może przemienić Świat. Jeśli pragniesz Pokoju, uspokój się. Jeśli pragniesz Miłości – Kochaj.

Akcja wytwarza Przeciwakcję. Opór Twojego otoczenia wynika z zasady Akcji i Reakcji. Wskazuje to, że dążysz do czegoś i przykładasz siłę. Jeszcze tego nie osiągasz. Dlatego jest Reakcja, którą czujesz jako Przeciwdziałającą. To normalne. Jeśli Ty coś zmienisz, to proces zmieniania zakończy się. Przestajesz przykładać siłę i przeciwakcja “znika”. Kiedy odbierasz owoce, to są one wewnątrz i na zewnątrz. Zaakceptuj, że jest tak jak chcesz. Przyjmij owoc zamiast walczyć o owoc.

Twoje otoczenie jest lustrzanym odbiciem Twojego wnętrza. Widząc ludzi i zdarzenia możesz wiele się o sobie nauczyć. Oczyszczenie trzech płatków serca jest oczyszczeniem własnego życia, własnego środowiska. Dlatego, zbawiając siebie, zbawiasz cały swój świat. Ścieżka samowyzwolenia jest tym samym, co ścieżka wyzwolenia niesionego dla innych.

Krąg Oczyszczenia (Ścieżka Próbna) może składać się z trzech wstępnych inicjacji, które daje bezpośredni Nauczyciel jako przygotowanie do Wielkiego Wtajemniczenia. Otwarcie serca dla innych i co ważniejsze niezatwardzanie serca jest wyznacznikiem pracy. Kto nie chce otworzyć serca, rozwalić wszelkich murów dzielących od innych serc – ten nic nie znajdzie dla siebie na duchowych ścieżkach.

Zgubienie urazy, awersji, niechęci, obrażania, mściwości, złośliwości to fragment pracy w szczególności w drugiej fazie. Pierwsza faza to wyrwanie się z niewoli mentalnych i intelektualnych uwarunkowań i koncepcji. Jest to nawrócenie się mentalnego umysłu (psychiki) od iluzji ku prawdziwej wiedzy.

Uciszenie chaosu ciągle produkujących się wspomnień i wyobrażeń jest bardzo fundamentalną pracą. Jogicznie mówimy, że w świadomości pozostaje tylko kultywowanie PRAMANA ( Właściwego Poglądu). Przemianą Umysłu można nazwać aspekt pierwszy Kręgu Oczyszczania, a Przemianą Emocji aspekt drugi.

Trzeci aspekt sięga do głębokich, pierwotnych instynktów, które towarzyszą materii od początku jej mineralnej ewolucji. Przemiana pierwotnych popędów to praca trzeciego aspektu Kręgu Oczyszczenia. Wyzwolenie się z uwarunkowań dyktowanych instynktem jest ostatnim filarem budowanym przed Wtajemniczeniem. Przedmiotem pracy będą więc czynności takie jak mówienie, jedzenie, seks, spanie, jak i wszelkie ich pochodne. Zwykle część trzecia jest najdłuższą: Czysty Pierwotny Instynkt rozpoznaje się w końcu jako Wolę Boga. Wtedy dopiero możliwe jest pełne, duchowe oddanie (sanskr. Iśwarapranidhana).

Wtajemniczenie wprowadza w Świadomość Guru, Bożej Hierarchii, w świadomość Boga i w Jedność z NIM. Pierwsza Klasa (sanskr. ANGA) zostaje ukończona. Jest wiele znaków, owoców ukończenia i pieczęci Inicjacji. Wtajemniczeni łatwo się rozpoznają. Wielkie Inicjacje są wielkimi, gdyż oznaczają więcej pracy, więcej służenia, więcej oddania, więcej poświęcenia i więcej niezbędnej do tego wiedzy. Wszelkie wskazówki dla efektywnej pracy w tym Kręgu Oczyszczania zawarte są w Samadhi-padah, włącznie z niezbędną wiedzą i ćwiczeniami.

Oczyszczenie oznacza Uświęcenie. Wtajemniczenie jest Łaską Boga. Wypełnianie wskazówek wiedzy jest praktykowaniem. Kto wierny jest w małych sprawach, temu będą powierzone większe sprawy. Przemiana umysłu jest narodzeniem, przemiana emocji – chrztem, a przemiana instynktów – komunią. Tak też osiąga się w końcu Duchowe Narodziny, Pieczęć Oświeconych. Oto prawdziwie duchowy sens inicjacji bierzmowania, wtajemniczenia w Moc Ducha Świętego. Oby każda dusza osiągnęła swój pierwotny Cel w przeznaczonej jej części wypełniającego się wszechświatowego Misterium Stworzenia.

Hum!

Aćarja LalitaMohan G.K.


(Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty oryginalnej lekcji ezoteryczno-hermetycznej Hridaya. Całość materiału tej lekcji dostępna jest w wydaniu książkowym, dostępnym na warsztatach i treningach tantrycznej jogi dla adeptów/adeptek i sympatyków Bractwa Zakonnego Himawanti oraz Kaśmiri Śaiwa – śiwaizmu kaszmirskiego.)

PIERWSZA MANDALA HRIDAYA SUTRAM (HR 1-16)

Hridaya Yoga Vidya

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *