Yogi Ramacharaka – William Walker Atkinson

Yogi Ramacharaka – Mistrz William Walker Atkinson

William Walker Atkinson urodził się dnia 5 grudnia 1862, zmarł 22 listopada 1932 – był adwokatem, sklepikarzem, autorem i wydawcą książek okultystycznych oraz amerykańskim pionierem Ruchu Nowej Myśli (American New Thought movement). Atkinson jest także autorem publikacji napisanych pod pseudonimami Theron Q. Dumont oraz Yogi Ramacharaka. William Atkinson zachowywał w swojej twórczość wielką sekretność stąd współcześnie z powodu pseudonimów jest autorem i mistykiem prawie zapomnianym, chociaż napisał ponad 100 książek w przeciągu ostatnich 30 lat swojego życia.

Książki Atkinsona wydawane są pod jego autorskimi pseudonimami w sposób nieustanny w Ameryce od 1900 roku, będąc często podstawą jogi, duchowości, mistyki, medytacji, sugestopedii oraz okultyzmu, aczkolwiek wielu czytelników nie zdaje sobie sprawy do końca kim jest ów tajemniczy Yogi Ramacharaka. Atkinson Ramacharaka został wspomniany w ostatnich edycjach amerykańskiego Who’s Who in America, Religious Leaders of America, oraz w kilkunastu podobnych publikacjach listujących znakomitych twórców i myślicieli, którzy wiele wnieśli do rozwoju amerykańskiej kultury, duchowości i religii.

William Walker Atkinson urodził się w Baltimore, w stanie Maryland w USA dnia 5-ego grudnia 1862, jako syn William’a and Emmy Atkinson. Stosunkowo wcześnie zaczął pracować jako sprzedawca, a potem właściciel sklepu spożywczego, bo już w wieku 15 lat, najpierw pomagając w sklepie ojca. Poślubił Foster Black of Beverly z New Jersey w USA w październiku 1889, z którą miał dwoje dzieci. Pierwsze z dzieci zmarło w młodym wieku. Drugie z dzieci miało z małżeństwa dwie córki. William Atkinson prowadził samodzielną karierę biznesmena od 1882 roku aż do do 1894 roku, kiedy podjął pracę adwokata w stanie Pensylwania.

W zawodzie prawnika osiągał spore sukcesy oraz wysokie zarobki, jednak w dziedzinie zdrowia doznał kompletnego rozbicia fizycznego i psychicznego. W końcu z powodu chorób spotkała go finansowa katastrofa, jak to bywa z duszami, które pominęły duchowe aspekty życia w swojej życiowej działalności. W latach 80-tych XIX wieku szukał skutecznych metod leczenia i uzdrowienia, które znalazł w Nowej Myśli (New Thought), przypisując potem swoje wyzdrowienie i wigor oraz materialne powodzenie zastosowaniu zasad ruchu Nowej Myśli (New Thought).

Jakiś czas po swoim wyzdrowieniu, William Atkinson zaczął pisać artykuły o prawdach jakich doświadczył i jakie odkrył w Nowej Myśli, które potem stały się znane jako Nauka Mentalna (Mental Science). W 1889 roku jego artykuł pod tytułem “Katechizm Nauki Mentalnej” (“A Mental Science Catechism,”) pojawił się w nowym periodyku pod tytułem Myśl Współczesna Modern Thought wydawanym przez Charlesa Fillmore’sa. We wczesnych latach 90-tych XIX wieku Chicago stało się głównym centrum Ruchu Nowej Myśli (New Thought), głównie dzięki pracom Emmy Curtis Hopkins, i z tego powodu Atkinson zdecydował się tam przeprowadzić. W Chicago Atkinson stał się aktywnym propagatorem ruchu Nowej Myśli, a także wydawcą jej publikacji oraz autorem licznych publikacji. Został redaktorem odpowiedzialnym za magazyn ‘Sugestia’ (“Suggestion”) w latach 1900–1901, ‘Nowa Myśl’ (“New Thought”) w latach 1901–1905 oraz ‘Myśl Postępowa’ (“Advanced Thought”) w latach 1906–1916.

W roku 1900 William Atkinson pracował jako współwydawca magazynu “Suggestion” – Czasopisma ruchu New Thought, a także napisał swoją pierwszą poważną książkę z branży, “Potęga Myśli w biznesie i życiu codziennym” (“Thought-Force in Business and Everyday Life”), która była serią lekcji o magnetyzmie osobistym, wpływie psychicznym, sile myśli, koncentracji, sile woli, oraz praktykach nauki mentalnej (mentalizmu). Następnie Atkinson poznał Sydney Flower’a, dobrze znanego wydawcę i biznesmena Nowej Myśli (New Thought) z którym podjął współpracę, niejako w tandemie. W grudniu 1901 roku podjął się roli wydawcy popularnego pisma Flowersa czyli magazynu New Thought, czym zajmował się aż do 1905.

W czasie tych lat zaskarbił sobie przychylność bardzo licznego grona czytelników, zdobył serca milionów osób zainteresowanych taką tematyką w USA, Kanadzie oraz Australii i Wielkiej Brytanii. Pisał artykuł za artykułem porywając serca i umysły ludzi swoim piórem, a także załozył własny Klub Wiedzy Parapsychologicznej znany wtedy jako Psychic Club oraz Szkołę Wiedzy Mentalnej Atkinsona (“Atkinson School of Mental Science”). Obie instytucje były zlokalizowane w tym samym budynku co Flower’s Psychic Research oraz New Thought Publishing Company. Atkinson był jednym z szeregu prezydentów Międzynarodowego Przymierza Nowej Myśli (International New Thought Alliance).

W przeciągu całej swojej kariery lidera amerykańskich mentalistów jak wówczas nazywano parapsychologów, William Atkinson pisał i publikował zarówno pod swoim własnym nazwiskiem jak i pod wieloma pseudonimami. Utrudniało to szalejącej chrześcijańskiej inkwizycji namierzenie go i zniszczenie, jak często robiono z aktywnymi liderami duchowymi o wschodniej lub okultystycznej orientacji. Nie wiadomo skąd Atkinson nabywał kolejne pseudonimy, ale jako naczelny redaktor tylko on “znał” i rekomendował w czasopismach kolejnego ciekawego i niezależnego autora, którym był on sam, ale inkwizycja chrześcijańska nie wiedziała kogo zaatakować i zniszczyć.

Kolejne pseudonimy robiły za wspaniałych autorów wydawanych w renomowanych domach wydawniczych z tego powodu, że były rekomendowane przez bardzo poczytną prasę branżową. Można powiedzieć, że w ten sposób William Walker Atkinson zwielokrotnił siłę swojego oddziaływania na współczesnych i sprawił wrażenie istnienia wielu wybitnych postaci w ruchu Nowej Myśli. Ostatecznie autorzy – pseudonimy Atkinsona – stawały się cenionymi autorami w prywatnym Domu Wydawniczym Atkinsona, czego nie udałoby mu się osiągnąć, gdyby wszystko pisał pod jednym nazwiskiem własnym. Mamy zatem dobry sposób na obejście chrześcijańskiej inkwizycji, która każdego dobrego autora dzieł mistycznych czy parapsychologicznych natychmiast namierza i niszczy, nie tylko w USA ale i w Polsce.

Klucz do odsłonięcia pseudonimów prac Williama Atkinsona można znaleźć w “Advanced Thought” czasopiśmie propagowanym jako magazyn Nowej Myśli, praktycznej psychologii, filozofii jogi, konstruktywnego okultyzmu i leczenia metafizycznego (“A Journal of The New Thought, Practical Psychology, Yogi Philosophy, Constructive Occultism, Metaphysical Healing, Etc.”). Magazyn ten wydawany przez Atkinsona, zawiera artykuły podpisane przez Atkinsona, Yogi Ramacharaka oraz Theron Q. Dumont – z których dwa kolejne są późniejszymi ujawnionymi pseudonimami Atkinsona – posiadającymi ten sam adres autora co organizacja “The Yogi Publishing Society”, która publikowała prace Yogi Ramacharaka.

Czasopismo Advanced Thought publikowało także prace Swami Bhakta Vishita, jednak kiedy przyszedł czas na publikację książkową Vishita, nie została ona opublikowana przez Yogi Publishing Society. Zamiast tego wydało ją The Advanced Thought Publishing Co., to samo wydawnictwo, które wydawało książki Theron Q. Dumont – i publikowało magazyn Advanced Thought. I tak to, kilka wydawnictw wspierało pozornie tylko różnych autorów rozmaitych ciekawych publikacji. W sumie kilkanaście znanych pseudonimów pod którymi William Atkinson ukrywał się przed inkwizycyjnymi chrześcijańskimi inkwizytorami, którzy w owych czasach wściekle atakowali okultystycznych autorów pokazuje, że był to prawdziwie magiczny tytan pracy twórczej i wydawniczej.

W latach 90-tych XIX wieku, może już około 1890 lub w czasie słynnej wizyty Swami Vivekananda w USA w 1896 roku, William Atkinson wielce zainteresował się duchowością hinduistyczną, a nade wszystko jogą oraz tantrą. Po roku 1900 zajmował się rozpowszechnieniem nauk i praktyk orientalnej jogi oraz wschodniego okultyzmu na Zachodzie, szczególnie w USA. Nie ma jasności co do tego, kiedy uległ konwersji na hinduizm ani na jaką jego konkretną odmianę, jednak wszystko wskazuje na to, że jego wschodnie zainteresowania były bardzo wszechstronne, a on sam wznosił się ponad rozmaite odmiany jogi czy filozofii indyjskiej, w tym propagował nauki i praktyki Jogi Linii Przekazu Himawanti. Niektóre źródła podają, że w czasie, gdy w Chicago miała miejsce impreza o nazwie World’s Columbian Exposition w 1893, William Atkinson spotkał hinduskiego Guru o imieniu Baba Bharata, ucznia innego mistyka indyjskiego o imieniu Yogi Ramacharaka, który miał żyć w latach (1799-1893).

Baba Bharata miał wielce inspirować pisma i całą późniejszą twórczość Atkinsona, a obaj panowie mieli przez lata ściśle współpracować, nawet wspólnie pisać artykuły dla magazynu New Thought. Warto pamiętać, że Swami Vivekananda bywał przez swoich sympatyków nazywany Shashwata Bharata, a Misja Ramakrishna w Indii od 1996 roku wydawała anglojęzyczny miesięcznik Prabuddha Bharata czyli Awakened India (Bharata oznacza Indie), zatem Baba Bharata mogło mieć na celu zmylenie chrześcijańskiej inkwizycji tak, żeby nie atakowała i tak nielubianego przez konserwatystów Swami Vivekananda, a raczej kojarzyła Baba Bharata z Ojcem Indii.

William Atkinson miał niejako spisywać i opracowywać nauki Yogi Ramacharaka przekazywane ustnie przez Baba Bharata, zatem nie byłyby one jego własnym wytworem. Historia ta jednak nie została zweryfikowana, gdyż brak śladów przybycia Baba Bharata jako imigranta do USA oraz brak zapisków na temat życia Yogi Ramacharaka w Indii w podanym z grubsza czasie. Oczywiście, zawsze może być tak, że Baba Bharata to pseudonim jakiegoś hinduskiego guru, który w paszporcie zwał się inaczej, a podobnie w przypadku Yogi Ramacharaka. Jedynie Swami Vivekananda znany był w owym czasie ze swoich występów hinduskiego jogina w USA, a około roku 1890 także w Chicago, gdzie przyciągał wielką i entuzjastyczną publiczność.

Bardziej prawdopodobne, że William Atkinson inspirując się indyjskimi joginami, w tym od 1893 roku Swami Vivekanandą, jedynie podpierał się rzekomymi związkami z indyjskimi cudotwórcami, co było w owym czasie wielce pożądane przez głodnych wiedzy tajemnej ze Wschodu adeptów różnych parapsychologicznych środowisk, a tak robiło wielu innych amerykańskich autorów, a i robią do dzisiaj, po kilku zajęciach u hinduskiego guru tworząc swoje własne autorskie kursy i style jogi. Z zapisków Williama Atkinsona wynika, że interesował się jogą, czytał dużo na temat, co tylko było dostępne i sam sporo praktykował, co rzeczywiście w jodze, w tradycyjnej jodze królewskiej i tantrycznej jest praktykowane.

Tantryczne czyli okultystyczne tradycje rodem z Indii często zakazują podawania danych Mistrza (Guru, Swami) w stopniu umożliwiającym jego identyfikację profanom, szczególnie jak jest to osoba pełniąca jednocześnie poważne funkcje publiczne czy polityczne. Tylko najbliższy krąg uczniów jest lepiej zorientowany kim jest Mistrz, Guru, gdzie mieszka i jak wygląda. Szkoły tantryczne w różnych swoich nurtach bardzo starannie dobierały uczniów, a Mistrz miewał ich od zaledwie kilku do kilkudziesięciu przekazując na koniec życia wszystko jednemu wybranemu i namaszczonemu sukcesorowi. W takich warunkach używanie pseudonimów i nieujawnianie się bywa zrozumiałe, tak samo jak problemy ze zidentyfikowaniem Mistrza o którym nielicznym tylko coś wiadomo.

Spisywanie zatem nauk Yogi Ramacharaka otrzymywanych ustnie od jego zaawansowanego ucznia i wydawanie ich pod nazwiskiem autora byłoby całkiem uzasadnione, jednak wiele wskazuje na to, że William Atkinson albo bardzo zestylizował te nauki swoim własnym językiem albo od swojego Guru nabrał stylu i umiejętności pisarskich. Tak czy owak, sekret ten zapewne na zawsze pozostanie w sferze okultystycznej, tantrycznej tajemnicy o przynajmniej orientalnej inspiracji. Istotnym jest wpływ jaki dzieła Yogi Ramacharaka wywarły na środowiska zainteresowanych jogą w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego lat 1918-1939, w tym na praktykujących tantryczne odmiany jogi z himalajskiej linii mistrzów Himawantu, do których jak wiadomo należał także Baird T. Spalding w USA oraz Wanda Dynowska w Polsce.

Paradoksalnie, Atkinson pisząc książki okultystyczne pod imieniem Yogi Ramacharaka od 1903 roku w ramach domu wydawniczego “the Yogi Publication Society in Chicago” zdobył znacznie większą rzeszę czytelników i sympatyków niźli pisząc na te same tematy podobne artykuły i książki pod własnym nazwiskiem w ramach publikacji New Thought. Książki Yogi Ramacharaka ciągle są publikowane i masowo czytane, a także tłumaczone na wiele języków. William Atkinson musiał bardzo się cieszyć sukcesem swojego pseudonimu jako Yogi Ramacharaka, gdyż stworzył jeszcze dwóch hinduistycznych pisarzy indyjskich dla publikowania swoich dzieł, Swami Bhakta Vishita oraz Swami Panchadasi. I jakoś dziwnie, żadna z tych trzech rzekomo indyjskich postaci nie opublikowała nic w ojczystych językach indyjskich, jedynie po angielsku i jakoś dziwnie, zawsze Atkinson był wydawcą, sponsorem dzieła oraz tym, który w innych publikacjach rekomendował tych autorów. Nauki owych dwóch kolejnych autorów związane były ze sztuką przepowiadania, mediumizmem, wschodnimi sposobami jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Z dwóch, Swami Bhakta Vishita był daleko bardziej popularny wydając ponad 30 tytułów książkowych, był nawet sławniejszy niż Yogi Ramacharaka, nie tylko niż Swami Panchadasi. Chrześcijańska inkwizycja dostawała kręćka nie wiedząc już skąd taka inwazja indyjskiej duchowości, jogi, tantry i okultyzmu na USA.

W 1910 roku, Atkinson zaczął publikować więcej pod pseudonimem Theron Q. Dumont, który miał być francuskim okultystą szerzącym ideały i nauki podobne do tych, jakie prezentuje ruch New Thought z naciskiem na rozwój potęgi woli, siły zapamiętywania, i magnetyzmu osobistego. Wzrastało zainteresowanie francuskimi autorami z Europy, to jeden zaczął pisać jako Francuz, specjalnie po angielsku, w Chicago, dla magazynów i wydawnictw Williama Atkinsona, który go wynalazł dostosowując się do rynku i jego zapotrzebowań. W tym samym roku 1903 w którym Atkinson zaczął pisać masowo jako Yogi Ramacharaka, został także przyjęty do Adwokatury stanu Illinois, co mogło być spowodowane potrzebą ochrony kariery pisarskiej z pomocą działań prawnych adwokatury, która wszędzie na świecie bardzo broni i chroni swoich członków. Coraz mniej się jednak poświęcał pracu adwokata, a coraz bardziej karierze autora, dla którego jedno nazwisko czy pseudonim, to było stanowczo zbyt mało.

Przez kolejnych 15 lat Atkinson intensywnie pracował jako autor i wydawca coraz liczniejszych publikacji, zarówno na polu Ruchu Nowej Myśli, jak i jogi, okultyzmu, mediumizmu, dywinacji, a także sukcesu osobistego. Największa jego produktywność przypada na koniec drugiego dziesięciolecia początku XX wieku. Pisał wtedy także do magazynu Nautilius wydawanego przez Elizabeth Towne’s z ruchu New Thought, przynajmniej od listopada 1912 roku, a także w latach 1916-1919 wydawał równocześnie czasopismo “Advanced Thought”. W tym samym czasie pełnił rolę honorową Prezydenta the International New Thought Alliance.

Pośród ostatnich współpracowników z którymi William Atkinson był związany mamy mentalistę C. Alexandra, Kryształowy Wizjoner (“The Crystal Seer”), którego broszurę z afirmacjami i afirmatywnymi modlitwami New Thought pod tytułem “Personal Lessons, Codes, and Instructions for Members of the Crystal Silence League” opublikowano w Los Angeles w latach 20-tych XX wieku. Na swoich ostatnich stronach zawiera ona bardzo długą listę publikacji autorstwa Atkinsona, Dumonta, Ramacharaka, Vishita, oraz współpracownika Atkinson, okultysty L. W. de Laurence’a.

William Atkinson zmarł 22 listopada 1932 roku w Los Angeles w stanie Kalifornia w USA, mając wówczas lat 69 i ponad 50 lat wspaniałej kariery w biznesie, pisarstwie, okultyzmie oraz w adwokaturze jako prawnik. Znany jest jako wybitny prawnik okultysta. Wiele tajemnic otacza życie i działalność Williama Atkinsona, jak na okultystę przystało, włącznie z tym, że trzy lata po swojej śmierci podpisał się na certyfikacie praw własności do wszystkich swoich dzieł jako ich autor. I nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, że po wszelkich możliwych badaniach pisma, podpis okazał się całkowicie autentyczny. Publikował pod wieloma pseudonimami pisarskimi w tym jako Magus Incognito, Theodore Sheldon, Theron Q. Dumont, Swami Panchadasi, Yogi Ramacharaka, Swami Bhakta Vishita, a także kilkunastoma innymi, z których nie wszystkie udało się potwierdzić.

Atkinson ustanowił zasadę w duchowości i okultyzmie: “Nie załamuj się inkwizycją! Jeśli chrześcijanie zaczną niszczyć twój pisarski pseudonim, zmień go na inny i pisz dalej oraz mocniej ze zdwojoną siłą, zwiększając także zasięg rażenia!” Numerologicznie, sukces Atkinsona to jego dobre z punktu widzenia gematrii nazwisko, jako osobonazwa posiadające Nous o wibracji (22) czyli mistrzowskie wibracje energetyczne i średnio wzrostowy od A=1 do N=5 cykl życiowy. Wibracje nazwiska przeważają nad mistycznym siódemkowym ale lekko upadkowym imieniem William. Liczne pseudonimy zmniejszyły także niekorzystne oddziaływanie drugiego imienia.

William Walker Atkinson był niewątpliwie wielkim pasjonatem tradycyjnej indyjskiej jogi zwanej także radża jogą czyli królewską unia mystica, gdzie praktykuje się poważnie charyzmatyczny rozwój sił psychicznych i duchowych zaliczany na zachodzie do okultyzmu czy wiedzy tajemnej i magii. Mistyczno-ascetyczne życie Atkinsona Ramacharaka pokazuje zaawansowanego adepta, a może i mistrza prawdziwej indyjskiej jogi tradycyjnej, jogi królewskiej na jej tantrycznym poziomie wysokiej białej magii. Imię Ramacharaka wskazuje na kogoś w sukcesji Króla Rama kto zajmuje się uzdrawianiem i leczeniem lub znajdowaniem nowych lekarstw, dosłownie Cudowny Rama, uczeń Króla Rama, który jest wspaniały, cudowny, ascetyczny i uzdrowicielski.

Hathajoga – Yogi Ramacharaka

Hathajoga głosi, że ciało fizyczne zbudowane jest z komórek, z których każda zawiera mikroskopijne życie, kontrolujące działanie komórki. Życia te są w istocie swojej cząsteczkami inteligentnego umysłu o pewnym stopniu rozwoju, które umożliwiają komórkom prawidłowe sprawowanie ich funkcji. Owe cząsteczki inteligencji podlegają oczywiście kontroli centralnego umysłu ludzkiego i z należytym posłuszeństwem wypełniają rozkazy pochodzące z centrali – czy to świadomie, czy też nieświadomie. Owe inteligencje komórkowe są doskonale przystosowane do swoich zadań. Przykładem tego rodzaju inteligencji jest choćby działalność komórek polegająca na przyswajaniu z krwi niezbędnego im pożywienia i usuwaniu substancji zbędnych i odpadów. Procesy trawienia, przyswajania itd. ukazują inteligencję komórek czy to działających oddzielnie, czy też zbiorowo, w grupach. Gojenie się ran, przemieszczanie się komórek tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, oraz setki innych przykładów znanych badaczom fizjologii dla ucznia jogi są to wszystko przykłady życia obecnego w każdym atomie. Każdy atom jest dla jogina żywą istotą, prowadzącą swoją własną, niezależną egzystencję. Atomy te łączą się w grupy w jakimś celu, zaś owe grupy atomów przejawiają inteligencję grupową tak długo, jak długo grupa taka istnieje i działa. Grupy te tworzą z kolei inne, większe grupy, z tych zaś formują się ciała o bardziej złożonej organizacji, służące za wyraz wyższych form świadomości. Kiedy nadchodzi śmierć ciała fizycznego, komórki rozdzielają się i rozpraszają i następuje to, co nazywamy rozkładem. Siła, która łączyła wszystkie owe komórki w jedną całość, zostaje uwolniona i wyzwalają się one, by tworzyć nowe kombinacje. Komórki ciała składają się z trzech pierwiastków: 1) materii – jaką otrzymują z pożywienia, 2) prany lub siły życiowej – która umożliwia im działanie, a która jest częścią składową pokarmu, wody i powietrza, 3) inteligencji, czyli substancji umysłowej – będącej częścią uniwersalnego umysłu wszechświata. Na początek rozpatrzymy stronę materialną życia komórkowego.

–Fragment pochodzi z rozdziału XVIII: Maleńkie życia ustroju z kolejnej części serii Yogi Ramacharaka Hathajoga, publikowanej przez Bractwo Himawanti w Polsce.

Filozofia jogi i nauka tajemna – Yogi Ramacharaka

Iluminacja czyli świadomość duchowa – Yogi Ramacharaka

Tytuł oryginalny: Fourteen lessons in yoga philosophy and oriental occultism

Nowe, poprawione wydanie książki z 1926 roku – później wznawiane w Polsce powojennej tylko przez Bractwo Himawanti. W napisanej na początku XX wieku książce Ramacharaka zajmuje się tematyką okultystycznej wiedzy na temat niezbadanych sfer ludzkiego bytowania znanych pod ogólnym pojęciem świata astralnego: uzdrawianiem pranicznym, widzeniem aury, wpływem psychicznym, zdolnościami paranormalnymi, magnetyzmem, dynamiką myśli, duchowym prawem przyczyny i skutku itp. Wszystko to opisane z perspektywy starożytnej tradycji jogicznej i nauki Wschodu.

U większości ludzi rozwój umysłu duchowego postępuje stopniowo i pomału i choć człowiek może odczuwać stały wzrost duchowej wiedzy i świadomości, może on nie doświadczać jakiejkolwiek ewidentnej lub uderzającej przemiany. Inni z kolei doświadczają chwil znanych jako „iluminacja”, w których wydają się przekraczać niemal zupełnie swój stan normalny i w których przechodzą na wyższą płaszczyznę świadomości czy bytowania. Takie momenty popychają ich znakomicie naprzód w stosunku do chwil poprzednich, chociaż nie mogą oni przenieść z powrotem do świadomości czystego wspomnienia tego, czego doświadczyli, przebywając w tym stanie duchowej egzaltacji. Takie doświadczenia pod rozmaitymi postaciami i z różnym natężeniem były udziałem wielu różnych osób, bez względu na ich przekonania czy wyznanie, chociaż zazwyczaj pozostają one w związku z którymś z aspektów poszczególnych wierzeń religijnych osoby doświadczającej iluminacji. Jednak wytrawni okultyści uznają wszystkie te doświadczenia za rozmaite postaci tego samego zjawiska – budzenia się świadomości duchowej i rozwoju umysłu duchowego. Niektórzy pisarze określają to doświadczenie jako „świadomość kosmiczną”, co jest terminem bardzo odpowiednim, jako że iluminacja, zwłaszcza w swoich formach wyższych, niesie z sobą kontakt z życiem we wszystkich jego przejawach, umożliwiając poczucie więzi z całym życiem czy to „wysokim”, czy „niskim”, wielkim czy malutkim, dobrym czy złym.

Doświadczenia te oczywiście różnią się od siebie u poszczególnych osób w zależności od stopnia ich indywidualnego rozwoju, ich wyćwiczenia, temperamentu itd., jednak pewne cechy są charakterystyczne i wspólne dla wszystkich. Najczęściej towarzyszącym uczuciem jest wrażenie posiadania bezwzględnej znajomości wszystkich rzeczy; słowem – niemal nieskończona mądrość. Wrażenie to trwa zaledwie krótką chwilę i pozostawia w człowieku uczucie żalu za tym, co raz zobaczył i co utracił. Innym dość powszechnym doświadczeniem jest niewzruszona świadomość nieśmiertelności – poczucie bycia tu i teraz, od zawsze i na zawsze. Innym jeszcze uczuciem jest zanik wszelkich lęków i pojawienie się w ich miejsce poczucia pewności siebie i ufności we własne siły, które wykraczają daleko poza zdolność rozumienia tych, co nigdy stanu tego nie doświadczyli. Kolejnym jest spływające na człowieka uczucie miłości – miłości obecnej we wszelkim życiu; od tych jego form fizycznie nam najbliższych, aż po te znajdujące się na drugim krańcu wszechświata; od tych, które uważamy za święte i czyste, po te, które świat ma za nikczemne, występne i niegodne. Wszelka dążność do wywyższenia siebie i potępienia innych zanika, zaś miłość z serca płynąca jak promień światła słonecznego ogarnia wszystkich, bez względu na stopień ich rozwoju indywidualnego czy dobroci.

Niektórzy doświadczają tych stanów w głębokim i pełnym nabożności nastroju, który całkowicie bierze ich w swe władanie na krótką chwilę lub dłużej, podczas gdy inni popadają w niby-sen, w którym mają jedynie świadomość wznoszenia się na duchowe wyżyny z towarzyszącym temu wrażeniem otaczającej ich wszędzie dokoła i na wskroś ich przenikającej świetlistości. Niektórym pewne prawdy objawiają się w postaci symboli, których prawdziwe znaczenie staje się dla nich jasne niekiedy dopiero po upływie długiego czasu. Doświadczenia te, gdy ktoś raz je przeżyje, pozostawiają go w nowym stanie ducha i nigdy już potem nie będzie on taki, jaki był przedtem. I choć z czasem wyrazistość wspomnienia blaknie, pozostaje jednak pewna pamięć, która długo jeszcze później trwa, stając się źródłem oparcia i wewnętrznej siły dla człowieka, zwłaszcza w chwilach życiowej rozterki, gdy słabnie w nim wiara i gdy chwieje się on jak trzcina na wietrze sprzecznych opinii i rozważań intelektu. Wspomnienie takiego doświadczenia stanowi źródło odnawialnych sił – przystań niebieską, w której schronienie znajduje dusza strudzona zmaganiami ze światem zewnętrznym, który wydaje się jej nie rozumieć.

— Powyższy artykuł jest fragmentem z odświeżonej reedycji książki Yogi Ramacharaka pt. “Filozofia jogi i nauka tajemna”.

BIBLIOGRAFIA TWÓRCZOŚCI ATKINSONA

Bibliografia Atkinson piszącego jako William Walker (or W. W.) Atkinson

The Art of Expression and The Principles of Discourse. 1910.
The Art of Logical Thinking. 1909.
“Attainment with Honor”, an article in “The Nautilus” magazine. June 1914.
The Crucible of Modern Thought. 1910.
Dynamic Thought or the Law of Vibrant Energy. 1906.
How to Read Human Nature: Its Inner States and Outer Forms. c.1918
The Inner Consciousness: A Course of Lessons on the Inner Planes of the Mind, Intuition, Instinct, Automatic Mentation, and Other Wonderful Phases of Mental Phenomena. Chicago. 1908.
The Law of the New Thought: A Study of Fundamental Principles & Their Application. 1902.
The Mastery of Being: A Study of the Ultimate Principle of Reality & the Practical Application Thereof. 1911
Memory Culture: The Science of Observing, Remembering and Recalling. 1903.
Memory: How to Develop, Train, and Use It. c. 1911.
Mental Fascination. 1907.
“Mental Pictures”, an article in “The Nautilus” magazine. November 1912.
Mind and Body or Mental States and Physical Conditions. 1910.
Mind Power: The Secret of Mental Magic. Advanced Thought Publishing Co., Chicago.1912.
The New Psychology Its Message, Principles and Practice. 1909.
New Thought: Its History and Principles or The Message of the New Thought, A Condensed History of Its Real Origin with Statement of Its Basic Principles and True Aims. 1915.
Nuggets of the New Thought. 1902.
Practical Mental Influence. 1908.
Practical Mind-Reading. 1907.
Practical New Thought: Several Things that Have Helped People. 1911.
Practical Psychomancy and Crystal Gazing, a course of lessons on the Psychic Phenomena of Distant Sensing, Clairvoyance, Psychometry, Crystal Gazing, etc. Advanced Thought Publishing Co. Masonic Temple, Chicago. 1907.
The Psychology of Salesmanship. 1912.
Reincarnation and the Law of Karma. 1908.
The Secret of Mental Magic: A Course of Seven Lessons. 1907.
The Secret of Success. 1908.
Self-Healing by Thought Force. 1907.
A Series of lessons in Personal Magnetism, Psychic Influence, Thought-force, Concentration, Will-Power, and practical Mental Science. 1901.
The Subconscious and the Superconscious Planes of Mind. 1909.
Suggestion and Auto-Suggestion. 1915.
Telepathy: Its Theory, Facts, and Proof. 1910.
Thought-Culture or Practical Mental Training. 1909.
Thought-Force in Business and Everyday Life. Chicago. 1900.
Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World. Chicago. 1906.
Your Mind and How to Use It: A Manual of Practical Psychology. 1911.
“How To Develop Perception,” an article in “The Nautilus” magazine. July 1929.
The Seven Cosmic Laws. March 1931. (Published posthumously in 2011)

Bibliografia Atkinsona piszącego jako Yogi Ramacharaka

The Hindu-Yogi Science Of Breath (A Complete Manual of the Oriental Breathing Philosophy of Physical, Mental, Psychic and Spiritual Development). 1903.
Fourteen Lessons in Yogi Philosophy and Oriental Occultism. 1904.
Advanced Course in Yogi Philosophy and Oriental Occultism. 1905.
Hatha Yoga or the Yogi Philosophy of Physical Well-Being (With Numerous Exercises, Etc.) 1904.
The Science of Psychic Healing. 1906.
Raja Yoga or Mental Development (A Series of Lessons in Raja Yoga). 1906.
Gnani Yoga (A Series of Lessons in Gnani Yoga). 1907.
The Inner Teachings of the Philosophies and Religions of India. 1909.
Mystic Christianity or The Teachings of the Master. 1908.
The Life Beyond Death. 1909.
The Practical Water Cure (As Practiced in India and Other Oriental Countries). 1909.
The Spirit of the Upanishads or the Aphorisms of the Wise. 1907.
Bhagavad Gita or The Message of the Master. 1907.

Bibliografia Atkinsona piszącego jako Swami Bhakta Vishita

Can We Talk to Spirit Friends?
Clairvoyance and Kindred Phenomena.
Clairvoyance: Past, Present and Future.
Crystal Seering by Seers of All Ages. (Pamphlet)
The Development of Seership: The Science of Knowing the Future; Hindoo and Oriental Methods”. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1915)
The Difference Between a Seer and a Medium. (Pamphlet)
The Future Evolution of Humanity.
Genuine Mediumship or The Invisible Powers. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1910
Ghosts of the Living, End of the Dead.
The Great Universe Beyond and Immortality.
The Higher Being Developed by Seership.
Higher Spirit Manifestations.
How Is It Possible to Foretell the Future? (Pamphlet)
How Seership Develops a Constructive Life.
How to Attain Knowledge of the Higher Worlds.
How to Cross the Threshold of the Super World.
How to Develop Mediumship.
How to Develop Psychic Telepathy.
How to Distinguish Real Seership from Unreal. (Pamphlet)
How to Gain Personal Knowledge of the Higher Truths of Seership.
How to Go Into the Silence: The Key of All Life. (Pamphlet)
How to Interpret the Present and Future Exactly as They Are Designed to Be.
Mediumship.
Mental Vibrations and Transmission.
The Mystic Sixth Sense.
Nature’s Finer Forces.
Seership and the Spiritual Evolution of Man.
Seership, a Practical Guide to Those Who Aspire to Develop the Higher Senses.
Seership, the Science of Knowing the Future.
The Spiritual Laws Governing Seership.
Thought Transference.
What Determines a Man’s Birth in a Certain Environment? (Pamphlet)
Your Life After Death.

Bibliografia Atkinsona piszącego jako Swami Panchadasi

Clairvoyance and Occult Powers. 1916.
The Human Aura: Astral Colors and Thought Forms. 1912. (Outlines his interpretation of the meaning of the various colors of the human aura)
The Astral Plane: Its Scenes, Dwellers, and Phenomena. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1915.

Bibliografia Atkinsona piszącego jako Theron Q. Dumont

The Advanced Course in Personal Magnetism: The Secrets of Mental Fascination. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1914.
The Art and Science of Personal Magnetism: The Secrets of Mental Fascination. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1913.
Master Mind or The Key To Mental Power Development And Efficiency.
Mental Therapeutics, or Just How to Heal Oneself and Others. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1916.
The Power of Concentration. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1918.
Practical Memory Training. Advanced Thought Publishing Co. Chicago.
The Psychology of Personal Magnetism.
The Solar Plexus or Abdominal Brain.
Successful Salesmanship.
The Human Machine.

Bibliografia Theodore Sheldon (możliwy pseudonim Atkinsona)

Vim Culture.

Bibliografia Atkinsona piszącego jako Magus Incognito

The Secret Doctrines of the Rosicrucians.

Bibliografia Atkinsona piszącego ze współautorami

W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume I: Personal Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume II: Creative Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume III: Desire Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume IV: Faith Power: Your Inspirational Forces.
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume V: Will Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VI: Subconscious Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VII: Spiritual Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VIII: Thought Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume IX: Perceptive Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume X: Reasoning Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume XI: Character Power
W. W. Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume XII: Regenerative Power or Vital Rejuvenation.
W. W. Atkinson and L. W. De Laurence. Psychomancy and Crystal Gazing.

Bibliografia prac anonimowych przypisywanych Atkinsonowi

The Arcane Teachings. Chicago. n.p., n.d. [presumed 1st edition prior to 1909]; McClurg, 1909.
The Arcane Teachings: Free Sample Lesson. Chicago. McClurg, 1909.
The Arcane Formulas, or Mental Alchemy. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
The Mystery of Sex, or Sex Polarity. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
Vril, or Vital Magnetism The Secret Doctrine of Ancient Atlantis, Egypt, Chaldea, and Greece. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
The One and the Many. Chicago. McClurg, 1911.
Cosmic Law. Chicago. McClurg, 1911.
The Psychic Planes. Chicago. McClurg, 1911.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *