Złoty Wiek Prawdy

Czym jest Epoka Prawdy zwana też Satjajugą lub Krytajugą, Złotym Wiekiem? Tysiącletnie Królestwo, Nowy Wiek, Era Światła, Epoka Wodnika. Jedno, co można na pewno powiedzieć o New Age to to, że jest niewątpliwie spełnieniem biblijnych proroctw mesjańskich, a w szczególności nadchodzącym spełnieniem proroctw Izajasza! Złoty Wiek Prawdy nastanie z chwilą przybycia Mesjasza-Zbawiciela, co w terminach jogów brzmi KALKIN. Nowy Złoty Wiek to Milenium będące Królestwem Prawdy. Wszechwładnie zapanuje Prawda i będzie królować przez dziesięć tysięcy lat.

Kryta oznacza cel i spełnienie, stworzenie, wykonanie i wypełnienie, pracę, dążenie i działanie, spełnienie się przeznaczenia. Kryta wskazuje na kogoś kto osiągnął spełnienie swoich celów, kto jest szczęśliwy i zadowolony z powodu osiągniętego powodzenia, na kogoś kto czyni dobro i cieszy się owocami swojej pracy. Tak znaczenie słowa szkicuje nam sylwetkę przeciętnego obywatela żyjącego w czasie panowania Złotego Wieku. Kryta to synonim Świętego Dnia Odpocznienia, Soboty (Szabatu) celebrowanego w Kaszmirze, Tybecie i u Semitów. Jest to także przymiot planety Saturn. Można Świadomość Złotego Wieku nazwać świadomością saturniczną. Oznacza to władzę nad przeznaczeniem i wypełnienie przeznaczonej duszy pracy, wykonanie boskiego zadania.

Krytajuga to pierwszy okres tak zwanego Czterowiecza, o którym powiada się iż trwa 1.728.000 lat ludzkich. Dotyczy to jednak bardzo długich okresów czasu. Istnieją też krótsze okresy, a jeden z nich mówi iż Krytajuga, najdłuższy wiek trwa 4.800 lat ludzkich, co jest bardziej namacalną jednostką. W pierwszym wypadku całe Czterowiecze trwa 4.320.000 lat, a najkrótszy wiek, Ciemny (Kalijuga) trwa ledwie 1/10 czyli 432.000 lat. W drugim przypadku Czterowiecze trwa średnio ledwie 12.000 lat, a Wiek Ciemny aż 1.200 lat, co wypełnia jedno milenium.

Oczywiście, mamy tutaj do czynienia z zupełnie odmiennymi cyklami kosmicznymi, choć ukrywają się pod tymi samymi nazwami. Aktualnie kończy się takie krótsze Czterowiecze zwane zstępującym i niedługo rozpocznie się nowe zwane wstępującym. Dwa takie cykle wypełniają okres mniej więcej roku platońskiego (którego długość jest zmienna). Czeka nas wpierw Złota Era wstępującej fazy Nowego Roku Platońskiego zwanego Dhruwajugą (od sanskryckiej nazwy Gwiazdy Polarnej). Gdy oś świata minie Dhruwa, a będzie to około roku 2.102, zaświta początek Krytajugi trwającej odtąd przez 4.800 lat. Oś świata będzie się przesuwać stopniowo ku gwieździe zwanej Wegą, którą osiągnie za około 12.000 lat, a gdy ją minie rozpocznie się cykl zstępujący roku platońskiego.

W dużych cyklach mamy obecnie ledwie świt Kalijugi (Ciemnego Wieku Żelaznego), który nastał wedle wedyjskiej tradycji o północy 17 lutego 3.102 roku przed naszą erą. A zatem minęło około 5.100 lat z Epoki trwającej łącznie 432.000 lat! Jeszcze trochę tej Kalijugi przed nami. Cykle te niezbyt dokładnie nakładają się na siebie, coś jak rok słoneczny (365 dni) i rok księżycowy (ok. 30 dni). Będziemy więc niedługo świętować małą Złotą Erę w dużej Ciemnej Erze. Można sobie wyobrazić rozmaite oscylacje nakładających się na siebie cykli czasowych rozmaitych wieków.

Cykl świadomości Czterowiecza wyznaczają energie czterech płatków lotosu korzeniowego zwanego Muladhara. Płatek z sylabą Wam generuje Złoty Wiek Prawdy. Płatek z sylaba Śam to energia Wieku Srebrnego (Tretajuga). Szam wyznacza Wiek Brązowy (Dwaparajuga), a Sam wskazuje na panowanie Wieku Ciemnego/Żelaznego

Światło Złotego Wieku jest kremowo białe lub jaśniejącozłotawe, w Wieku Srebrnym jest cytrynowożółte lub srebrzystożółte, w wieku brązowym jest różowawo-czerwonawe lub rdzawe (brązowawe podobne do koloru henny), zaś w Wieku Kali, władczyni czasu, ma kolor śjam (ciemnoniebieski) dający złudzenie ciemnego.

Istnieje też inny opis Czterowiecza w którym wspomina się panowanie Ramaćandry w Królestwie Sprawiedliwości przez ponad 10 tysięcy lat. Okres ten nazwany jest Złotym Wiekiem Pokoju i Miłości. Skąd bierze się jeszcze jeden system Czterowieczy? Także z Dhruwajugi (roku platońskiego). Aktualnie pełny obrót precesyjny trwa około 25.800 lat. Długość poszczególnych wieków wyznacza się wiedząc, że krowa pierwszego Wieku stoi na czterech nogach, krowa drugiego Wieku stoi na trzech nogach, krowa trzeciego na dwóch, zaś krowa Ciemnego Wieku stoi na jednej nodze. W ten sposób mamy dziesięć nóg czterech Świętych Krów patronek poszczególnych Jug. Dzielimy Dhruwę na 10 części i wychodzi nam 2580 lat jednej nogi krowy, co daje szczególny Wiek Ciemny. Łatwo policzymy iż Krytajuga trwać będzie 10.320 lat, Tretajuga odpowiednio 7.740 lat, Dwaparajuga 5160 lat. Taki Złoty Wiek wypadnie głównie na cykl wstępujący okresu Czohan Dhruwa, zaś pozostałe Wieki głównie na cykl zstępujący. A teraz właśnie przeżywamy taką końcówkę Epoki Dhruwy. Podwójna Kalijuga.

Każda z dziesięciu nóżek czterech Świętych Krów odpowiada jednemu z dziesięciu płatków lotosu ośrodka zwanego Ogrodem Klejnotów (Manipuraka, splot słoneczny), a co za tym idzie jakiejś z właściwości jama lub nijama. Odpowiednio, Krowa Złotego Wieku niesie Ahimsę, Satję, Asteję i Brahmaćarję. Krowa Srebrnego Wieku niesie Aparigrahę, Śauczę i Santoszę. Krowa Brązowego Wieku uaktywnia idee Tapasu i Swadhjaji, zaś ostatnia Krowa ma tylko jedną nogę, jedyną szansę rozwoju: Iśwarapranidhanę. Możemy sobie wyobrazić jakie mieszaniny tych właściwości czy energii w różnych nakładających się okresach stymulują naszą ewolucję.

Zasadami Złotego Wieku są Cztery Wskazania: Niekrzywdzenie (Ochrona Wszelkiego Życia), Prawda (Szczerość, Prawdziwość i Prawdomówność), Niezabieranie ( Niekradzenie, Uczciwość) i Boskie Posłannictwo. Takie cztery naturalne zasady życia zaczną definitywnie przeważać po roku 2102. Cecha Prawości i Prawdy tak dominuje każdy Złoty Wiek iż zwany jest on nawet Satjajugą. W szczególności okres od 2102 do 6902 roku będzie podwójnie Złotym Wiekiem – jak zawsze na początku Nowego Cyklu Precesyjnego.

Osnowa duchowego rozwoju w epoce Kali to P/oddanie (Dhana) Woli Żyjącego (Pranin) Boga (Iśwara, Pan, Władca), Posłuszeństwo wobec Guru, wobec każdej Boskiej Jaźni. Niemniej, jedynie w Złotym Wieku ogół społeczeństwa ludzkiego żyje w poczuciu spełniania swojego boskiego posłannictwa, w harmonii z zadaniem, które dusza przyszła wypełnić na ziemię. Miłość, harmonia i piękno panują w Królestwie Pokoju Ramaćandry. W Ciemnym Wieku Kali najwyżej jedna czwarta ogółu społeczności osiąga spełnienie celu swej duszy. Dlatego Święta Krowa (Dusza Ludzkości) stoi jedynie na jednej nodze. Tylko do 2102 roku! Najciemniejszy w sensie trudności jest okres od ok. 900 roku naszej ery. Taka kumulacja nakładających się cyklów Kali, przy końcu roku platońskiego (ostatnie 1.200 lat i ostatnie 2.580 lat przed rokiem 2102), która trwa od około roku 400 p.n.e.

Wielu ludzi oczekuje nadejścia Ery Złotego Światła w sposób zbyt idealistyczny, namiętny i fanatyczny. Brakuje trzeźwiejszego spojrzenia na sprawy nakładających się cykli i epok. Dla ostudzenia nadmiernych oczekiwań i chorobliwych entuzjazmów przypomnijmy sobie iż żyjemy w dużej Kalijudze, która rozpoczęła się 5.100 lat temu i potrwa jeszcze prawie 427.000 lat, a potem dopiero rozpocznie się wielki Złoty Wiek, który będzie trwał aż 1.728.000 lat! Nasz mały Złoty Wiek, chociaż potrwa znów ponad 10.000 lat, będzie jaśniał na tle rozkręcającego się dużego Wieku Kali. Nie będzie aż tak złocisty jakim mógłby być w dużym Wieku Złotym. Miejmy nadzieję, że cała ta względność nie jest zbyt skomplikowana. To tak jak pełnie i nowie księżyca na tle pór roku: latem lub zimą.

Złoty Wiek Prawdy, Wiek Nowego Przymierza nie jest utopią, chociaż przez wiele dusz jest od dawna oczekiwany i wręcz utęskniony. Charyzmatyczna Odnowa w Duchu Świętym (Brahman) jest nieuniknionym lekarstwem dla współczesnego świata. Duch Święty czasami jest wylewany przez anioły Wód Życia Wiecznego w rozmaitych wspólnotach mieniących się jako chrześcijańskie, muzułmańskie, buddyjskie lub hinduskie. Niestety jest to obecnie niezmierna rzadkość. Najczęściej można doświadczyć Mocy i Pełni Charyzmatu Ducha Świętego od Posłańców ze Wschodu. Wszystko zgodnie z proroctwem Izajasza: “Kto wzbudził ze Wschodu tego, którego sprawiedliwość przyzywa na każdym kroku?” (Iz. 41.2) oraz “Wzbudziłem kogoś z Północy i przyszedł, ze Wschodu słońca wezwałem Go po imieniu.” (Iz.41.25). Święta historia lubi się powtarzać. Duchowa nauka ciągle przychodzi ze Wschodu, poprzez swoich posłańców, aniołów i proroków przynoszących światło duchowe, Światło Himawanti.

W Złotym Wieku, prastare Misterium Duchowych Inicjacji, tak żywo obecne w naukach Wedy, Tory czy Ewangelii, jest powszechnie znane, czczone i praktykowane. Świadomość istnienia jednej religii, jednego Boga i jednej drogi dla wszystkich jest powszechna. W Złotym Wieku nie ma problemu sekt ani podziałów na religie. Jest to Wiek jednej religii Boga. Świat posługuje się też jednym językiem ogólnoludzkim i ogólnoplanetarnym. Języki narodowe stracą na swym znaczeniu. Jeden język jest nadzieją świata, esperą. Świadomość Zbawiciela (Kalkina) jest żywo obecna w każdym ludzkim sercu. Zwiemy Go także Dźagadguru, co znaczy Nauczyciel Ludzkości lub Duchowy Przewodnik Ludzkości. Ogół ludzkości świadomie żyje i rozwija się pod intuicyjnie odczuwanym i rozpoznawanym kierownictwem Ducha Przewodnictwa, jak zwie się też Mesjasz – Zbawiciel. Powszechna jest także świadomość aniołów i anielic (dewa i dewi), czysto niebiańskich bytów stworzonych ze światła i miłości Boga.

Władza nad ludzkim społeczeństwem będzie wybitnie scentralizowana, a najważniejsze centrum kierowania sprawami świata będzie umiejscowone w Tybecie. Plemiona, narody i regiony będą miały swoich królów i książąt sprawujących władzę tak samo jak we wszystkich dawnych Złotych Wiekach, jako Królowie – Mędrcy kierujący się w pełni świadomie dobrem społeczeństwa, dobrem całej ludzkości i planety. Ruchy patriotyczne i narodowościowe praktycznie zanikną jako relikt Wieku Ciemności. Społeczność ludzka będzie bardziej świadomie odpowiedzialna za całość swego organizmu i za każdą jednostkę oddzielnie.

Okres przejściowy trwa około czterystu lat wokół tej ważnej daty roku 2102. Dwieście lat przed datą Pana Dhruwa i dwieście lat po tym wydarzeniu. Okres przejściowy jest raczej płynny niż katastroficzno – kryzysowy. Żadnej zagłady planety ani ludzkości nie będzie. Możemy spać zupełnie spokojnie. Kataklizmy mogą się oczywiście zdarzać tu i ówdzie, zawsze się zdarzały, a w Ciemnym wieku jest ich nawet więcej, taka jego specyfika. Jednakże nastanie Złotego Wieku Prawdy ma i będzie mieć charakter ciągły w skali naszego życia. Żyjemy już w okresie przejściowym, u definitywnego schyłku tej małej Kalijugi. Okres przejścia trwający ledwie 400 lat, dopiero na tle czasu trwania tych Wieków, wygląda jak skok kwantowy. Jest to prawda widoczna jednakże dopiero na tle większej skali czasu.

Charakterystycznym jest też trend do jarstwa i wegaństwa. Świadomość Złotego Wieku nie aprobuje spożywania ciał żadnych zwierząt, nawet w celach liturgicznych. Ogół ludzkości będzie spożywać wyłącznie jarskie produkty żywnościowe. Endemiczne psychozy i zboczenia ludzkości wieków ciemnych także zanikną. Skłonności do wszelkich toksykomanii (alkohole i inne narkotyki) i zboczeń (sadyzm, homoseksualizm) po prostu zanikną. Dusze wcielające się w Złotym Wieku są po prostu czyste i wolne od tych społecznych chorób psychicznych, które u schyłku Kalijugi są wyjątkowo trudno uleczalne i powszechne. Nastanie też harmonia pomiędzy płciami, a każda ludzka istota będzie intuicyjnie pragnąć i rozpoznawać jedynie swój bliźniaczy płomień, który zawsze jest osobą ludzką o przeciwnej płci.

Czeka nas 300 lat intensywnych przemian w kierunku Złotego Wieku, chociaż jeszcze przez około sto lat będą dominować odreagowania ciemnych sił manifestujących się jako końcówka zstępującej fazy roku platońskiego. Stary rok odchodzi, niech żyje nowy rok. Złoty Wiek Prawdy rozpocznie się w chwili w której rodzaj ludzki oprze się na swym Niebiańskim Ojcu i na swej Niebiańskiej Matce, jako na Boskiej Parze Rodzicielskiej. Tylko wtedy zapanuje równowaga i pokój na ziemi. Bez względu na język i rasę musimy zwrócić się ku wolności w Duchu Świętym, ku kaiwalji.

Starożytna przepowiednia wedyjska powiada iż u schyłku Kalijugi przybywa Emanacja Ryszi Dattatreji, Mędrca uosabiającego trzy aspekty boskości. Pojawia się On w trzech kolejnych wcieleniach (jako Śiwa, Wisznu i Brahma) aby przygotować ogół ludzkości do zapanowania Złotej Ery. Ratuje świat przed zagładą, a Jego nauki stają się podwaliną boskiej kultury duchowej na 10.000 lat. Święta duchowo – religijne będą kultywowane w rytmie nowiów i pełni księżyca. Znikną rzeźnie i hodowle zwierząt rzeźnych. Zabijanie nie będzie w modzie, a prawo do życia obejmie cały świat żyjących istot, nie tylko ludzi. Większość zła jaka istnieje obecnie i daje się we znaki jest spowodowana prozaiczną czynnością spożywania kawałka mięsa lub kiełbasy, a właściwie stojącym za tym zbrodniom i cierpieniom zadanym młodszym w ewolucji braciom ludzkości. Z tego powodu autentyczni nauczyciele duchowi włącznie z Potrójną Awatarą wymagają jarskiego odżywiania. Zaobserwujemy też stopniowy rozkład i zanik armii oraz rzemiosła żołnierskiego, które w istocie swej służy jedynie zbrodniom ciemnych wieków ludzkiego istnienia.

I TY już teraz możesz swoimi działaniami, swoją postawą i zachowaniem przeważać szalę na rzecz Złotego Wieku Prawdy. Zobacz jak wiele masz do zrobienia i zrób wszystko co tylko potrafisz.

Swami Paramahansa Babadżi Śri LalitaMohan G.K. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *