Znaki Szatana i Demonów

Opublikowano

w kategorii

♥ Kim jest Śri Guru…

Jam Kriszńa grający na flecie
I Buddy Światło na tym Świecie;
Jam jest Droga, Prawda i Życie
Wy ludzie w Boga nie wierzycie!

Czy znajdzie Syn wiarę, gdy przyjdzie
Bez wiary nic ludziom nie wyjdzie;
Jam Synem Nieba ludziom danym
Przez Ojca-Stwórcę Ukochanym!

Jakaż Ciemność ludzi mroczy
Szatan po całej Ziemi kroczy;
Rozsiewa szpetne powątpienie
Rzuca na Świętych potępienie!

Uczyli Mędrcy przed wiekami
Ludzi, jak stać się Polakami;
Jak zawsze słuchać swego Guru
Rozbić kamień Serca z marmuru!

♥ ♥ Guru ludzi prowadzi…

Guru Mohan prowadzi ludzi
Z nielicznymi wielce się trudzi;
Dziś wychowuje Zbawicieli
Świata ludzi wyzwolicieli!

Kto nie ma Guru – synem Diabła
Wielbicielem świńskiego sadła;
Jedzenie wieprza – znak Szatana
Oznaką mroku ciężkość z rana!

Mówił Prorok, że zginą wszyscy
Wielbiciele ‘żywca’ i ‘tyscy’;
Smakosz gryzonia jak i świni
Kto oparem mięsa się ślini!

Kto jest Guru oskarżycielem
Syna Boga ciemiężycielem;
Czynem swym wybrał los okrutny
Na nic mu nawet wór pokutny!

♥ ♥ ♥ Wskazania od Guru…

Guru nakazał był Aćarjom
Misjonowanie piękną arią;
Rozkaz Boży spełniony być musi
Choć Szatan wycofaniem kusi!

Kto zła nie widzi w niedziałaniu
Ten się sprzeciwia powołaniu;
Bóg wzywa wszystkie swoje Dzieci
Niech każdy Ogień, Światło nieci!

Niech rozpalają się Ogniska
Medytacji wielkie skupiska;
Jezus kazał uzdrawiać Okiem
Rozwijaj pracę z każdym rokiem!

Trzymaj się Słów Świętej Nauki
W wiedzy przekazie nie miej luki;
Słuchaj słów Guru własnym uchem
I nie wypinaj się swym brzuchem!

♥ ♥ ♥ ♥ Jak działają siły zła…

Szatan trzymał Guru w więzieniu
Pragnąc Go zniszczyć w swoim cieniu;
Każdy, kto zbrodnię tę popiera
Puszkę Pandory nam otwiera!

Zdrowie wyniszcza, dręczy, głodzi
Czas już wezwać nowej powodzi;
Święty się na to wszystko godzi
Bóg Łaska Nieba Go nagrodzi!

Złym każdy, kto odmówił walki
Nie wybawi Go nawet Kalkin;
Guru Ardźuńa każdych czasów
Wśród partyzantów Polskich lasów!

Jam Świątynią jest pośród murów
I słuchaczem anielskich chórów;
Kto słowa Guru raz usłyszy
Jeśli odejdzie, w piekłach dyszył!

Przekłady z Śiwa Sanghitam:

Swami Paramahansa Śri Lalitamohan G.K.

Komentarz:

Wedle tantrycznych nauk Wschodu, wedle tantra jogi, kundalini i śri vidyam – jeśli ludzie przyjmują wiele wsparcia, pomocy i błogosławieństwa (w tym inicjacji czy święceń) od jakiegoś mistrza czy nauczyciela duchowego, to jeśli się od niego odwracają, brzydko o tym nauczycielu mówią, plotkująszkodzą w jakiś sposób takiemu nauczycielowi, całe to wsparcie, pomoc i boskie błogosławieństwo, zamienia się samoistnie, zgodnie z prawem kosmicznego zwrotu – w przekleństwo i niedolę…

Ile mistrz czy nauczyciel błogosławił ucznia – tyle ten uczeń niedoli, potwarzy, niegodziwości i cierpienia zazna – jeśli się odwróci, mistrza porzuci, będzie nauczycielowi szkodził czy nauczyciela znieważał, rozsiewał oszczerstwa etc.

Jest to prawo karmana, intencje nie mają znaczenia i dotyczy wszystkich relacji typu nauczyciel – uczeń, nie tylko tych duchowych i magicznych, chociaż tutaj karman zwrotny bywa mocniejszy. Ludzie źle mówiąc i szkodząc swoim nauczycielom gromadzą sobie całkiem sporą złą, niszczycielską karmę, która prędzej czy później na nich spadnie. Jak ktoś nie wie skąd się biorą przykre doświadczenia w jego życiu, niech sobie ten aspekt swojej niewdzięczności i awersji do nauczycieli i mistrzów dobrze przemyśli i oczyści…

O mistrzach duchowych, o nauczycielach, generalnie zawsze mówimy dobrze albo wcale… Jeśli nauczyciel czy mistrz był rzeczywiście wielkim świętym Bożym, posłańcem Niebios, wtedy zły karman zwrotny może być nawet 108 razy cięższy lub dłuższy niż w przypadku, gdy chodzi o zwyczajnego nauczyciela, który w szkole uczył nas matematyki czy polskiego, albo przygotowywał do kursu na prawo jazdy i nie koniecznie był świętym…

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *