Tag: filozofia

  • Sankhja Karika – Iśwarakryszny wprowadzenie do filozofii sankhja

    Sankhja Karika – Iśwarakryszny wprowadzenie do filozofii sankhja

    IŚVARAKRISHNA SANKHJA KARIKA Iśvarakrshna – autor dzieła – 72 karik dzieła sankhji i jogi klasycznej jest, tak samo jak Patańdźali, postacią historyczną. Z najstarszych komentarzy wynika, że był braminem z […]

  • ADWAITA – Filozofia Niedwoistości

    ADWAITA – Filozofia Niedwoistości

    ADWAITA – Świadomość Niedwoistości  Advaita – od sanskr. अद्वैत वेदान्त – advaita vedanta, niedwoistość, niedualność, bezdwójność, bezdwójnia, jeden i jedyny, zaprzeczenie rozdwojeniu; w niepoprawnym, fatalnym spolszczeniu – adwajta. W filozofii […]